This page in English

Isak Demirel

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303472

Rum: C2104

Om Isak Demirel

Mina doktorandstudier, som jag avslutade maj 2014 var fokuserade på att karakterisera uropatogena Escherichia coli (UPEC) förmåga att manipulera eller dämpa värdcellsaktivering vid en urinvägsinfektion. Jag var även intresserad av att studera om multiresistenta bredspektrum betalaktamas (ESBL) -producerande uropatogener kunde framkalla ett immunsvar som skiljer sig från antibiotika känsliga uropatogener. Syftet var att karakterisera virulens mönstren hos ESBL-isolat för att kunna identifiera nya terapeutiska targets för att klara den globalt ökade antibiotikaresistensen. 2015 blev jag medlem i iRiSC forskningsmiljön som postdoc vid Örebro Universitet. Som postdoc kommer jag att fortsätta studera UPECs förmåga att manipulera eller dämpa värdcellsaktivering med fokus på inflammasom-aktivering.

Forskningsprojekt

Forskargrupper

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar | 

Artiklar i tidskrifter

Asfaw Idosa, B. , Kelly, A. , Jacobsson, S. , Demirel, I. , Fredlund, H. , Särndahl, E. & Persson, A. (2019). Neisseria meningitidis-Induced Caspase-1 Activation in Human Innate Immune Cells Is LOS-Dependent. Journal of Immunology Research.
Lönn, J. , Ljunggren, S. , Klarström-Engström, K. , Demirel, I. , Bengtsson, T. & Karlsson, H. (2018). Lipoprotein modifications by gingipains of Porphyromonas gingivalis. Journal of Periodontal Research, 53 (3), 403-413.
Jayaprakash, K. , Demirel, I. , Khalaf, H. & Bengtsson, T. (2018). Porphyromonas gingivalis-induced inflammatory responses in THP1 cells are altered by native and modified low-density lipoproteins in a strain-dependent manner. Acta Pathologica, Microbiologica et Immunologica Scandinavica (APMIS), 126 (8), 667-677.
Månsson, E. , Söderquist, B. , Nilsdotter-Augustinsson, Å. , Särndahl, E. & Demirel, I. (2018). Staphylococcus epidermidis from prosthetic joint infections induces lower IL-1 release from human neutrophils than isolates from normal flora. Acta Pathologica, Microbiologica et Immunologica Scandinavica (APMIS), 126 (8), 678-684.
Jayaprakash, K. , Demirel, I. , Gunaltay, S. , Khalaf, H. & Bengtsson, T. (2017). PKC, ERK/p38 MAP kinases and NF-B targeted signalling play a role in the expression and release of IL-1β  and CXCL8 in Porphyromonas gingivalis-infected THP1 cells. Acta Pathologica, Microbiologica et Immunologica Scandinavica (APMIS), 125 (7), 623-633.
Palm, E. , Demirel, I. , Bengtsson, T. & Khalaf, H. (2017). The role of toll-like and protease-activated receptors and associated intracellular signaling in Porphyromonas gingivalis-infected gingival fibroblasts. Acta Pathologica, Microbiologica et Immunologica Scandinavica (APMIS), 125 (2), 157-169.
Kruse, R. , Demirel, I. , Säve, S. & Persson, K. (2014). IL-8 and global gene expression analysis define a key role of ATP in renal epithelial cell responses induced by uropathogenic bacteria. Purinergic Signalling Purinergic Signalling, 10 (3), 499-508.
Bang, C. S. , Kruse, R. , Demirel, I. , Önnberg, A. , Söderquist, B. & Persson, K. (2014). Multiresistant uropathogenic extended-spectrum β-lactamase (ESBL)-producing Escherichia coli are susceptible to the carbon monoxide releasing molecule-2 (CORM-2).. Microbial Pathogenesis, 66, 29-35.
Demirel, I. , Säve, S. , Kruse, R. & Persson, K. (2013). Expression of suppressor of cytokine signalling 3 (SOCS3) in human bladder epithelial cells infected with uropathogenic Escherichia coli. Acta Pathologica, Microbiologica et Immunologica Scandinavica (APMIS), 121 (2), 158-167.
Khalaf, H. , Demirel, I. & Bengtsson, T. (2013). Suppression of inflammatory gene expression in T cells by Porphyromonas gingivalis is mediated by targeting MAPK signaling. Cellular & Molecular Immunology, 10 (5), 413-422.
Demirel, I. , Vumma, R. , Mohlin, C. , Svensson, L. , Säve, S. & Persson, K. (2012). Nitric oxide activates IL-6 production and expression in human renal epithelial cells. American Journal of Nephrology, 36 (6), 524-530.

Artiklar, forskningsöversikter

Svensson, L. , Poljakovic, M. , Demirel, I. , Sahlberg, C. & Persson, K. (2018). Host-Derived Nitric Oxide and Its Antibacterial Effects in the Urinary Tract. Advances in Microbial Physiology, 73, 1-62.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Demirel, I. (2014). Uropathogenic Esherichia coli, multidrug-resistance and induction of host defense mechanisms. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro universitet.