This page in English

Jan Greve

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Jan Greve

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Licentiatavhandlingar | 

Artiklar i tidskrifter

Greve, J. , Ax, C. , Bedford, D. S. , Bednarek, P. , Brühl, R. , Dergård, J. , Ditillo, A. , Dossi, A. & et al. (2017). The impact of society on management control systems. Scandinavian Journal of Management, 33 (4), 253-266.
Gerdin, J. & Greve, J. (2008). The appropriateness of statistical methods for testing contingency hypotheses in management accounting research. Accounting, Organizations and Society, 33 (7-8), 995-1009.
Ax, C. , Greve, J. & Nilsson, U. (2008). The impact of competition and uncertainty on the adoption of target costing. International Journal of Production Economics, 115 (1), 92-103.
Gerdin, J. & Greve, J. (2004). Forms of contingency fit in management accounting research: a critical review. Accounting, organizations and society, 29, 303-326.

Böcker

Greve, J. (2020). Intern rapportering och redovisning (1ed.). Lund: Studentlitteratur.
Greve, J. & Dergård, J. (2017). Hur styrs svenska företag? (1ed.). Lund: Studentlitteratur AB.
Greve, J. (2016). Modeller för finansiell planering och analys (2ed.). Lund: Studentlitteratur.
Greve, J. (2014). Ekonomistyrning: principer och praxis (2ed.). Lund: Studentlitteratur.
Greve, J. & Öhman, P. (2014). Ekonomistyrning Principer och praxis: Övningsbok (3ed.). Studentlitteratur AB.
Greve, J. (2011). Budget (2ed.). Studentlitteratur AB.

Doktorsavhandlingar

Greve, J. (1999). Ekonomisystem och affärsstrategier. (Doctoral dissertation). Uppsala: Uppsala universitet, Företagsekonomiska institutionen.

Kapitel i böcker, del av antologier

Greve, J. & Anderson, H. (2020). Contingency theory. I: Ulla Eriksson-Zetterquist; Magnus Hansson; Fredrik Nilsson, Theories and Perspectives in Business Administration (ss. 83-107). Lund: Studentlitteratur.
Greve, J. & Kraus, K. (2018). Kapitalkostnad och styrning av rörelsekapital. I: Fredrik Nilsson, Nils-Göran Olve, Controllerhandboken (ss. 551-586). Stockholm: Liber.
Greve, J. , Gerdin, J. & Ax, C. (2013). Kalkylsystem för beslut. I: Erik Jannesson & Matti Skoog, Perspektiv på ekonomistyrning (ss. 89-115). . Liber.
Greve, J. & Nordström, J. (2008). Styrning av rörelsekapital. I: Nils-Göran Olve, Lars A Samuelson, Controllerhandboken (ss. 559-580). Malmö: Liber.

Licentiatavhandlingar

Greve, J. & Karlsson, B. (1994). Att utöva inflytande med lokala ekonomisystem. Lic.-avh. Uppsala: Uppsala universitet, Företagsekonomiska institutionen.