This page in English

Forskningsprojekt

Konfigurationer av PMS

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2013 - 2015

Kontaktperson

Jan Greve

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

I många företag kombineras finansiella och icke-finansiella mått och tillsammans bildar de ett prestationsmätningssystem (PMS) som används för implementering av företagets strategi. Det här projektet syftar till att utveckla befintlig kunskap om hur, under vilka villkor och i vilka sammanhang som skillnader i utformning av PMS påverkar organisationers effektivitet. Till skillnad från det mesta som tidigare gjorts inom detta område tillämpas i detta projekt ett systemorienterat synsätt. PMS betraktas som ett delsystem i ledningens totala styrsystem och det interagerar med andra styrsystem inom vad som i litteraturen beskrivits som ett ”management control package”.

Forskare