This page in English

Forskningsprojekt

Företags styrsystem som ett paket? Konfigurationer, samband och effektivitet av företags styrsystem

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Startår 2010

Kontaktperson

Jan Greve

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Forskningsprojektet har formen av en kvantitativ studie som baseras på ett omfattande standardiserat frågebatteri som används för att genomföra enkäter om företags styrsystem i 11 länder. CEROC är utsedd att vara samordnare för en av fyra forskargrupper i detta internationella projekt. Syftet för denna forskargrupp är att validera och vidareutveckla en begreppsapparat där samhälleliga institutioner antas påverka företags affärsmiljö och styrsystem och där specifika styrsystem förmodas uppvisa hög effektivitet i särskilda samhällen.

Forskare