This page in English

Jessica Montero

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303919

Rum: P1315

Jessica Montero

Om Jessica Montero

Jessica Montero är universitetslektor vid institutionen för hälsovetenskaper.
Hon har sedan augusti 2019 ett uppdrag som enhetschef för enheten medicinsk diagnostik. 

Jessica har en doktorsexamen från Örebro Universitet med avhandlingen "Amino acid transport and receptor bindning properties in neuropsychiatric disordes using the fibroblast cell model". 

Forskning
Jessicas forskning är inom neuropsykiatrisk sjukdom och degenerativ sjukdom på cellnivå. Fokus är bl.a. att studera hur olika läkemedel och substanser (t.ex. proinflammatoriska cytokiner) påverkar transporten av aminosyror som är viktiga prekursorer till bl.a. dopamin och serotonin, genom att använda en cell modell.

Undervisning
Jessica undervisar framförallt inom cellbiologi, biokemi och farmakologi på kurser inom f.f.a. biomedicinska analytikerprogrammet, röntgensjuksköterskeprogrammet och sjuksköterskeprogrammet. Hon är bihandledare till doktorander, samt handleder studentuppsatser på både grund- och avancerad nivå. 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Manuskript