This page in English

Jessika Hagberg

Befattning: Universitetslektor, adjungerad Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

E-post: amVzc2lrYS5oYWdiZXJnO29ydS5zZQ==

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: -

Jessika Hagberg
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Jessika Hagberg

Jessika Hagberg är docent i miljökemi och är adjungerad lektor till forskningscentrum Människa-Teknik-Miljö. Hennes forskning är inriktad mot organiska miljögifters spridning i miljön, människors exponering och riskbedömning. Hon fokuserar speciellt på forskning om bromerade dioxiners förekomst i miljön och humana matriser samt barns exponering för organiska miljögifter.

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Konferensbidrag

Manuskript

Rapporter