This page in English

Forskningsprojekt

Exponering och halterna av bromerade dioxiner i human prover av normal befolkning och olika yrkes grupper

Om projektet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Jessika Hagberg

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Detta projekt finns endast beskrivet på engelska för tillfället.

Forskare

Forskare

Forskargrupper

Forskargrupper