This page in English

Forskningsprojekt

Exponering och halterna av bromerade dioxiner i human prover av normal befolkning och olika yrkes grupper

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Jessika Hagberg

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Detta projekt finns endast beskrivet på engelska för tillfället.

Forskare

Forskargrupper