This page in English

Forskningsprojekt

Släckvätskors miljö- och hälsopåverkan

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Anna Kärrman

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Syftet med studien är att öka kunskapen om vilka kemikalier brandmän och miljön utsätts för vid användning av släckskum samt om olika släckmetoder genererar olika mängder av farliga kemikalier. Projektet har delats upp i följande syften;

  1. utföra kemisk karaktärisering av utvalda skumvätskor,
  2. genomföra en inledande undersökning om svenska brandmäns yrkesexponering av högfluorerade kemikalier,
  3. studera bildandet av miljö- och hälsofarliga kemikalier vid släckning,
  4. utvärdera resultaten från punkt 1-3 med avseende på brandmäns yrkesexponering och påverkan på miljön i relation med den vetenskapliga litteraturen, och
  5. kommunicera informationen från studien till berörda yrkesgrupper.

Studien utförs med masspektrometrisk analys, ekotoxikologisk analys och exponeringsmätningar av ett tiotal olika ämnesgrupper.

Rapport: Studie av brandsläckningsmedel ur ett miljöperspektiv

Forskargrupper

Finansiärer

  • Kemikalieinspektionen
  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Samarbetspartners