This page in English

Forskningsprojekt

Lågenergiobjekts inomhusmiljö och kemikalieexponering

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Thanh Wang

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Vi tillbringar en stor del av våra liv inomhus och en sund inomhusmiljö är viktig för vårt välbefinnande och vår hälsa. Enligt revisionen av direktivet 2010/31/EU om byggnaders energiprestanda ska alla nya byggnader vara nära-noll-energibyggnader år 2020. För att möta kraven på energieffektivitet går utvecklingen mot att bygga täta och välisolerade konstruktioner där ventilation styrs via värmeväxlande pumpar. Nya funktionella material har tagits i bruk för att uppnå den prestanda om lufttäthet och isolerande förmåga som efterfrågas. Det råder stor brist på information om hur den kemiska sammansättningen i inomhusmiljön påverkas av ändrad val av material och ventilationsteknik i lågenergihusen. För att öka kunskapen om detta så har Healthy Building Forum (HBF)  startat ett forskningsprojekt tillsammans med Örebro Universitet med syfte att undersöka inomhusmiljön i nybyggda förskolor/skolor och bostäder och utreda hur de ändrade fysiska föresättningarna i nya lågenergiobjekt kan påverka inomhusmiljön. Målet med detta projekt är att ta fram underlag om miljön i lågenergihus, ett underlag som kan användas för riskbedömning för personer som vistas i lågenergibyggnader och förbättra och reducera eventuella risker som möjligen föreligger. Genom nära samarbeten mellan sakkunniga yrkeshygieniker, byggnadstekniker, kemister och ventilationsingenjörer så har vi goda möjligheter att undersöka och förbättra inomhusmiljön i lågenergibyggnader.

Forskargrupper

Finansiärer

  • Healthy Building Forum
  • Örebro universitet