This page in English

Johan Stjernqvist

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 302390

Rum: L2209

Johan Stjernqvist
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Johan Stjernqvist

Johan Stjernqvist är doktorand i kriminologi vid Örebro universitet.

Johans avhandlingsprojekt behandlas inom forskargruppen Stalkning och Partnervåld (SToP) och projektet RISKSAM, där fokus ligger på rättsväsendets riskbedömningar och riskhantering för återfall i våld i nära relationer och stalkning.