This page in English

Johan Stjernqvist

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 303348

Rum: L2176

Johan Stjernqvist
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Johan Stjernqvist

Johan Stjernqvist är doktorand i kriminologi vid Örebro universitet.

Johans avhandlingsprojekt behandlas inom forskargruppen Stalkning och Partnervåld (SToP) och projektet RISKSAM, där fokus ligger på rättsväsendets riskbedömningar och riskhantering för återfall i våld i nära relationer och stalkning.