This page in English

Johanna Stenersen

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 301424

Rum: F3115

Publikationer

Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier | 

Doktorsavhandlingar

Stenersen, J. (2014). Citizens in the making: critical perspectives on civic identity and culture. (Doctoral dissertation). Örebro: Örebro university.

Kapitel i böcker, del av antologier

Stenersen, J. (2012). Connected citizens and networked resistance. I: Heidi Moksnes, Mia Melin, Global civil society: shifting powers in a shifting world (ss. 131-139). Uppsala: Uppsala universitet.