This page in English

Forskningsprojekt

Nya motiv för medborgarens hemberedskap?

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2022 - 2023

Kontaktperson

Mats Eriksson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Krislåda och foldern Om krisen eller kriget kommer.Foto: Thomas Henrikson, MSB

Forskningsprojektet studerar medborgarnas ”nya” argument och motiv rörande engagemang i hemberedskapsfrågor. Allt fler hemberedskapskurser arrangeras och antalet deltagare synes ha blivit fler. Vilka är motiven till deltagarnas engagemang? Och hur ser deltagarna på sitt eget ansvar och vad förväntar de sig av samhället när det gäller krisberedskapen? 

Internationellt är de flesta som väljer att delta på sådana arrangemang ofta personer som klarar sig ganska bra vid samhällskriser, exempelvis välutbildade och redan samhällsengagerade. Samtidigt kopplas ofta ”prepping” som aktivitet samman med survivalism som kännetecknas av stor misstro till samhällets förmåga att hantera kriser.

Genom projektets kvalitativa design får medborgare som valt att delta i kurser, föredrag och sociala medier själva komma till tals och dela med sig av hur de som engagerat sig ser på samhällets ”nya” skörheter och ansvarsfrågor. Projektet genomförs genom deltagande observationer, djupintervjuer, samt sociala medieanalyser. 

Finansiärer

  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)