This page in English

Johannes Larsson

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 302446

Rum: L2625

Forskningsämne Forskningsmiljöer

Forskningsprojekt

Pågående projekt

Forskargrupper