This page in English

Johannes Larsson

Befattning: Doktorand Organisation: Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 302446

Rum: L2625

Johannes Larsson
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Johannes Larsson

Johannes Larsson är legitimerad psykolog och doktorand i psykologi i forskningsmiljön Center for Medical and Health Psychology (CHAMP) vid Örebro Universitet. Han har en examen som psykolog från Örebro Universitet sedan 2020 och är kliniskt verksam som psykolog inom Statens Instutitionsstyrelses (SiS) ungdomsvård. 

Johannes forskar inom området klinisk psykologi med fokus på problematisk ilska och känsloreglering. Hans huvudsakliga forskningsområde berör utvecklandet av psykologiska behandlingar, med grund i kognitiv beteendeterapi (KBT), som förmedlas via internet för vuxna med självupplveda problem med ilska. Johannes undervisar också på psykologprogrammet och inom fristående kurser i psykologi.