This page in English

Forskningsprojekt

Ilskerelaterade problem och känsloreglering

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Hugo Hesser

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Problem med att hantera ilska kan medföra förödande känslomässiga, beteendemässiga, somatiska och sociala konsekvenser. Forskning och teoribildning tyder på att begränsningar i generell förmåga att reglera känslor kan vara en viktig bidragande faktor till ilskerelaterade problem.

Baserat på grundforskning om känsloreglering och tidigare erfarenheter av att behandla individer med aggressionsproblem, är syftet med detta projekt att utveckla tre internetförmedlade varianter av kognitiv beteendeterapi för att testa den isolerade och kombinerade effekten av två känsloregleringsstrategier: känslomässig medvetenhet och kognitiv omtolkning. Behandlingarna utvärderas i en randomiserade kontrollerade studie med nationellt rekryterade individer med ilskerelaterade problem.

Projektledare: Hugo Hesser, professor Örebro universitet och Johan Bjureberg, postdoktor vid Stanford University.

Forskningshuvudman: Karolinska Institutet

Forskargrupper

Finansiärer

  • Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW)