This page in English

Forskargrupp

Emotion och beteende

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Hugo Hesser

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Emotion och beteende studerar grundläggande och gränsöverskridande psykologiska mekanismer bakom både psykisk och kroppslig ohälsa. Känsloreglering är en gemensam nämnare för en stor del av vår forskning. Inom gruppen utvecklas kunskap om hur svårigheter att reglera känslor hänger samman med tinnitus, IBS, långvarig smärta, ätstört beteende och illskerelaterad problematik. Vi använder denna grundläggande kunskap för att utveckla processtyrda psykologiska behandlingar, med ett särskilt intresse för vidareutvecklingen av olika former av kognitiv beteendeterapi (KBT) på inlärningsteoretisk grund. Vi är vidare intresserade av utvecklingen och tillämpningen av moderna metodologiska och statistiska metoder för att utforska individuell förändring över tid, förändringsprocesser och prediktion av utfall i behandlingar, samt subgruppering av individer.  

Medlemmar

Hugo Hesser, professor, Örebro universitet
Johan Bjureberg, biträdande lektor, docent, Karolinska institutet
Sammyh Khan, universitetslektor, docent, Örebro universitet
Örn Kolbeinsson, universitetslektor, Linköpings universitet
Johannes Larsson, doktorand, Örebro universitet
Peter Molander, universitetslektor, Linköpings universitet
Line Nordgren, doktorand, Linköpings universitet
Annika Norell, universitetslektor, docent, Örebro universitet
Osame Salim, doktorand, Örebro universitet
Martien Schrooten, universitetslektor, docent, Örebro universitet
Martin Södermark, doktorand, Linköpings universitet
Ines Trindade, biträdande lektor, Örebro universitet
Xiang Zhao, extern

Finansiärer

  • AFA försäkringar
  • Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW)
  • Vetenskapsrådet (VR)
  • Örebro universitet