This page in English

Jürgen Degner

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 303440

Rum: L2351

Jürgen Degner
Forskningsämne

Om Jürgen Degner

Chef på Enheten för socialt arbete

Jürgen Degner är socionom, fil.dr. och lektor i socialt arbete på institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete (JPS), vid Örebro universitet (ORU).

Han har tidigare bl.a. haft uppdrag som proprefekt, arbetat ett tiotals års inom kriminalvården, på  behandlingshem för vuxna kvinnor samt sluten ungdomsvård, på s.k. § 12-hem inom Statens institutionsstyrelse (SiS).

Forskning

Degner söker i sin forskning bl.a. svar på: 

Varför visar en del sociala insatser för ungdomar – men även för vuxna – så svaga, eller till och med negativa resultat? Vad kan vi göra för att ändra på det? Hur säkerställer man att den verksamhet där man arbetar är och förblir kunskapsdriven, evidensbaserad och professionell?

Ungdomar, och vuxna, utvecklas i de allra flesta fall i ett sammanhang bestående av positiva familje- och vänrelationer, samt genom prosociala aktiviteter (arbete, skola och fritid). Ungdomar, och vuxna, som är föremål för socialtjänstens insatser har ofta haft helt andra förutsättningar och livsvillkor. För att komma tillrätta med klientens tidigare bristförhållanden ska insatsen, och verksamheten där insatsen genomförs, bland annat vara professionell och kunskapsdriven. Detta gäller inom såväl institutionsvård, kriminalvård, som öppenvårdbaserade insatser. Exempelvis behöver institutionsvården erbjuda en mix av både evidensbaserade metoder och en vardaglig och hemlik prosocial miljö 24 timmar/dygn, 7 dagar i veckan.

Undervisning

Degner har tilldelats studentkåren och universitetets pedagogiska pris och undervisar inom området organisation, ledarskap och behandling inom ramen för människobehandlande verksamheter. Vidare undervisar Degner i hur man kan implementera en evidensbaserad praktik på ett lättbegripligt sätt – inom socionomutbildningen, vid Örebro universitet.

Samverkan

Degner har tilldelats universitetets och Region Örebro läns samverkanspris. Han har tidigare haft omfattande samverkansprojekt med både kommunala och privata verksamheter inom det sociala fältet – och har genom handledning och coachning, tillsammans med verksamheterna, arbetat med personal- och verksamhetsutveckling.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Degner, J. , Henriksen, A. , Ahonen, L. & Oscarsson, L. (2015). Young residents’ view of support persons’ involvement in the institutional treatment programme: a one-year follow-up. Nordic Social Work Research, 5 (1).
Ahonen, L. & Degner, J. (2013). Staff Group Unanimity in the Care of Juveniles in Institutional Treatment: Routines, Rituals, and Relationships. Journal of Offender Rehabilitation, 52 (2), 119-137.
Ahonen, L. & Degner, J. (2012). Moral development as a crucial treatment goal for young people in institutional care: a critical comparison between milieu therapy and cognitive behavioral therapy. Therapeutic Communities: International Journal for Therapeutic and Supportive Organizations, 33 (1), 4-15.
Ahonen, L. & Degner, J. (2012). Negative peer cultures in juvenile institutional settings: staff as couch coaches or couch slouches. Journal of Offender Rehabilitation, 51 (5), 316-330.
Henriksen, A. , Degner, J. & Oscarsson, L. (2008). Youths in coercive residential care: attitudes towards key staff members' personal involvement, from a therapeutic alliance perspective. European Journal of Social Work, 11 (2), 145-159.
Degner, J. , Henriksen, A. & Oscarsson, L. (2007). Youths in coercive residential care: Perception of parents and social network involvement in treatment programs. Therapeutic Communities, 28 (4), 416-432.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Degner, J. & Henriksen, A. (2007). Placerad utanför sitt sammanhang: en uppföljningsstudie av 46 institutionsplacerade ungdomars privata och formella relationer. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro universitetsbibliotek.

Kapitel i böcker, del av antologier

Degner, J. (2018). Ledarskap och aktivitet: – om förutsättningar för relationsarbete på SiS särskilda ungdomshem. I: Anders Bruhn och Åsa Källström, Relationer i socialt arbete: i gränslandet mellan profession och person (ss. 184-201). Stockholm: Liber.

Konferensbidrag

Thunberg, S. , Ahonen, L. & Degner, J. (2014). Crime victims in limbo: when collaboration between the municipal social services and victim support fails . Konferensbidrag vid Stockholm Criminology Symposium, Stockholm, Sweden, June 9-11, 2014.