This page in English

Jürgen Degner

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 303440

Rum: L2351

Jürgen Degner

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Om Jürgen Degner

Varför visar en del sociala insatser för ungdomar – men även för vuxna – så svaga, eller till och med negativa resultat? Vad kan vi göra för att ändra på det? Hur säkerställer man att den verksamhet där man arbetar är och förblir kunskapsdriven, evidensbaserad och professionell?

Ungdomar, och vuxna, utvecklas i de allra flesta fall i ett sammanhang bestående av positiva familje- och vänrelationer, samt genom prosociala aktiviteter (arbete, skola och fritid), medan ungdomar, och vuxna, som är föremål för socialtjänstens insatser ofta har haft helt andra förutsättningar och livsvillkor. För att komma tillrätta med den unges tidigare bristförhållanden ska insatsen, och verksamheten där insatsen genomförs, bland annat vara professionell och kunskapsdriven. Detta gäller inom såväl institutionsvård, kriminalvård, som öppenvårdbaserade insatser. Exempelvis ska institutionsvården erbjuda en mix av både evidensbaserade metoder och en vardaglig och hemlik prosocial miljö 24 timmar/dygn, 7 dagar i veckan.

Men hur förhåller det sig i praktiken – och vad kan vi lära från förr för att utvecklas i framtiden? Frågor som dessa kräver eftertanke och långgående diskussioner.

Jürgen Degner är socionom och fil.dr. i socialt arbete vid Örebro universitet, och har tidigare, under ett tiotal år, arbetat både inom kriminalvård, på särskilda ungdomshem (s.k. § 12-hem) och på behandlingshem för vuxna.

Inom universitetsvärlden har Degner de senaste åren bl.a. arbetat som vice akademichef, forskare och lärare. För närvarande är Degner engagerad i två olika projekt dels som forskningshandledare på Statens institutionsstyrelse (SiS), dels som kunskapsunderstödjare på Utredningsenheten Vuxen i Örebro kommun. Parallellt med detta undervisar Degner inom området evidensbaserad praktik, prevention och behandling på bl.a. socionomutbildningen, vid Örebro universitet.

Degner har erhållit pedagogiskt pris vid två tillfällen – senast tilldelades han Örebro studentkårs och Örebro universitets pedagogiska pris för året 2012, samt universitetets samverkanspris för året 2013. Degner har även tidigare haft omfattande samverkansprojekt med både kommunala och privata verksamheter inom det sociala fältet – och har genom handledning och coachning, tillsammans med verksamheterna, arbetat med personal- och verksamhetsutveckling.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Degner, J. , Henriksen, A. , Ahonen, L. & Oscarsson, L. (2015). Young residents’ view of support persons’ involvement in the institutional treatment programme: a one-year follow-up. Nordic Social Work Research, 5 (1).
Ahonen, L. & Degner, J. (2013). Staff Group Unanimity in the Care of Juveniles in Institutional Treatment: Routines, Rituals, and Relationships. Journal of Offender Rehabilitation, 52 (2), 119-137.
Ahonen, L. & Degner, J. (2012). Moral development as a crucial treatment goal for young people in institutional care: a critical comparison between milieu therapy and cognitive behavioral therapy. Therapeutic Communities: International Journal for Therapeutic and Supportive Organizations, 33 (1), 4-15.
Ahonen, L. & Degner, J. (2012). Negative peer cultures in juvenile institutional settings: staff as couch coaches or couch slouches. Journal of Offender Rehabilitation, 51 (5), 316-330.
Henriksen, A. , Degner, J. & Oscarsson, L. (2008). Youths in coercive residential care: attitudes towards key staff members' personal involvement, from a therapeutic alliance perspective. European Journal of Social Work, 11 (2), 145-159.
Degner, J. , Henriksen, A. & Oscarsson, L. (2007). Youths in coercive residential care: Perception of parents and social network involvement in treatment programs. Therapeutic Communities, 28 (4), 416-432.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Degner, J. & Henriksen, A. (2007). Placerad utanför sitt sammanhang: en uppföljningsstudie av 46 institutionsplacerade ungdomars privata och formella relationer. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro universitetsbibliotek.

Kapitel i böcker, del av antologier

Degner, J. (2018). Ledarskap och aktivitet: – om förutsättningar för relationsarbete på SiS särskilda ungdomshem. I: Anders Bruhn och Åsa Källström, Relationer i socialt arbete: i gränslandet mellan profession och person (ss. 184-201). Stockholm: Liber.

Konferensbidrag

Thunberg, S. , Ahonen, L. & Degner, J. (2014). Crime victims in limbo: when collaboration between the municipal social services and victim support fails . Konferensbidrag vid Stockholm Criminology Symposium, Stockholm, Sweden, June 9-11, 2014.