This page in English

Forskningsprojekt

Känslor av tillhörighet bland EBO-placerade ungdomar i ett transnationellt sammanhang

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Åsa Källström

Forskningsämne

När möjlighet finns placeras ungdomar som kommer till Sverige utan föräldrar för att ansöka om asyl i eget boende (EBO) med släkt eller andra familjer inom sina sociala nätverk. Dessa ungdomar beskrivs ofta som extra sårbara med behov av stöd utanför familjehemmen. Det saknas dock forskning om denna ungdomsgrupp i Sverige, i synnerhet ur ungdomarnas perspektiv. Projektet syftar därför till att studera processer av att skapa tillhörighetskänslor från ungdomarnas egna perspektiv, men också vilken inverkan socialt arbete inom NGO:s har på dessa processer. I projektet undersöks även ungdomars transnationella och lokala relationer, eurocentrisk syn på barndom, familj och omvårdnad, och effekter av kategoriseringen av ungdomar som "ensamkommande" eller "ensamkommande i EBO-placering".

Studien är inspirerad av etnografi och följer en grupp ungdomar i EBO-placeringar och socialarbetare inom en ungdomsorganisation över en längre tidsperiod med hjälp av deltagande observationer och individuella intervjuer med både ungdomarna och socialarbetarna.

Finansiärer

  • SOS Barnbyar
  • Örebro universitet