This page in English

Karl Olsson

Befattning: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

E-post: a2FybC5vbHNzb247b3J1LnNl

Telefon: 019 303822

Rum: L2167

Karl Olsson
Forskningsämne

Om Karl Olsson

Karl har en kandidat- och magisterexamen i kriminologi och är sedan 1 juli 2022 programansvarig för kriminologiprogrammet vid Örebro universitet. Karl undervisar huvudsakligen vetenskaplig metod, polisiärt arbete och kunskapsbaserat brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete inom ramen för kriminologiprogrammet och fristående kurser i kriminologi.

Karl tillhör forskargruppen Center for Criminological and Psychosocial Research (CAPS) och är delaktig i processutvärderingen av GVI Örebro (Group Violence Intervention).