Forskningsprojekt

Implementering av Group Violence Intervention (GVI) i Örebro: en strategi för att minska och förebygga utvecklingen av grovt och dödligt våld kopplat till kriminella grupper

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2022 - 2024

Kontaktperson

Karin Hellfeldt

Forskningsämne

I Sverige beskrivs grovt och dödligt våld som ett stort samhällsproblemen som står högt upp på den kriminalpolitiska agendan. Till följd av detta implementerades pilotprojektet Sluta skjut i Malmö under 2018. Sluta skjut bygger på den amerikanska modellen Group Violence Intervention [GVI] som har visat brottsreducerande effekter i framför allt amerikanska städer. Brå, Kriminalvården och Polismyndigheten har efter effektutvärderingen av Sluta skjut, fått i uppdrag av regeringen att sprida strategin till fler svenska kommuner. Örebro var den första kommunen efter Malmö att påbörja implementeringen av strategin.

Projektet syftar till att följa arbetet med implementeringen av strategin GVI Örebro, beskriva hur det planerats och genomförts samt undersöka vilka eventuella anpassningar som gjorts av den amerikanska ursprungsmodellen i en svensk mellanstor kommun. Mer specifikt är syftet att identifiera olika potentiella främjande och hindrande faktorer för att strategin ska kunna implementeras i svenska kommuner likt den studerade. 

Mer information

Här kan du läsa mer om arbetet med GVI i Sverige

Rapport

Processutvärdering av GVI Örebro: en strategi för att minska och förebygga utvecklingen av grovt och dödligt våld kopplat till kriminella grupper (diva-portal.org)

Finansiärer

  • Brottsförebyggande rådet (BRÅ)