This page in English

Katalin Capannini-Kelemen

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 301282

Rum: L2502

Katalin Capannini-Kelemen
Forskningsämne

Om Katalin Capannini-Kelemen

Katalin är docent i rättsvetenskap. Hon har arbetat vid Örebro universitet sedan augusti 2010. Hon har en juristexamen från Loránd Eötvös Universitet i Budapest (Ungern) med ett examensarbete i komparativ straffrätt (2003) och en doktorsexamen i komparativ rätt vid Università degli Studi di Firenze (Italien) med en avhandling om författningsdomstolarnas beslutsprocess i östra Centraleuropa (2008). I Florens undervisade hon även i EU-rätt för amerikanska studenter på NYU Florence och arbetade på den lokala advokatbyrån Studio Legale Pastorelli.

Katalin forskar inom komparativ rätt, särskilt inom komparativ konstitutionell rätt med fokus på domstolar och deras beslutsprocess, med särskilt fokus på domarens resonemang och skiljaktiga meningar. Hon har följt och kommenterat på den konstitutionella utvecklingen i Ungern i ett antal artiklar och blogginlägg. Hennes pågående tvärvetenskaplig forskningsinitiering om kvaliteten på resonemang i automatiserade domstolsbeslut finansieras av Riksbankens Jubileumsfond.

Från september 2021 leder hon det treåriga forskningsprojektet "Nordisk exceptionalism? Kartläggning av konstitutionella resonemang i Norden" (Nordic CONREASON-projekt) som finansieras av Riksbankens Jubileumsfond med 5,8 miljoner kronor. Projektet involverar fem nordiska forskare i konstitutionell rätt, en statistiker och en internationell rådgivande panel.

Katalin undervisar komparativ rätt, komparativ konstitutionell rätt och Europeiska Unionens konstitutionell rätt. Under 2019 var hon ansvarig för rättsvetarprogrammets revidering som fick en ny, digital inriktning. 2020-2021 var hon programansvarig för rättsvetarprogrammet med internationell och digital inriktning.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Artiklar, recensioner |  Böcker |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Kelemen [Capannini-Kelemen], K. (2018). Dissenting opinions: A comparative perspective. Richterzeitung "Justice – Justiz – Giustizia" (4).
Kelemen [Capannini-Kelemen], K. (2018). Különvélemények a magyar Alkotmánybíróság gyakorlatában (1990–2010). Közjogi Szemle (2), 24-36.
Kelemen [Capannini-Kelemen], K. (2017). Erményi v. Hungary: The European Court of Human Rights expands the notion of privacy. Quaderni Costituzionali, 37 (1), 185-190.
Kelemen [Capannini-Kelemen], K. (2017). The Hungarian Constitutional Court and the concept of national constitutional identity. Ianus - Diritto e finanza (15-16), 23-33.
Kelemen [Capannini-Kelemen], K. (2017). The New Hungarian Constitution: Legal Critiques from Europe. Review of Central and Eastern European Law, 42 (1), 1-49.
Kelemen [Capannini-Kelemen], K. (2016). Baka contro Ungheria: La Corte EDU e l’indipendenza dei giudici. Quaderni Costituzionali, 36 (4), 827-830.
Kelemen [Capannini-Kelemen], K. (2016). Introduction: The 4th Comparative Law Workshop (Örebro, 16 October 2015). Hungarian Journal of Legal Studies, 57 (3), 322-323.
Kelemen, K. (2014). L'accesso individuale indiretto alla Corte costituzionale ungherese. Diritto Pubblico Comparato ed Europeo (1), 432-446.
Kelemen, K. (2013). Dissenting opinions in constitutional courts. German Law Journal, 14 (8), 1345-1371.
Kelemen [Capannini-Kelemen], K. (2011). Az alkotmánybírák választása Európában és hazánkban. Új Magyar Közigazgatás, 4 (4), 2-14.
Kelemen [Capannini-Kelemen], K. (2011). Hungary is drafting a new Constitution. Diritii Comparati.
Kelemen [Capannini-Kelemen], K. (2011). Una nuova Costituzione per l'Ungheria. Quaderni Costituzionali (3), 681-683.
Kelemen [Capannini-Kelemen], K. (2011). Van még pálya: a magyar Alkotmánybíróság hatáskörében bekövetkezett változásokról. Fundamentum, 4, 87-96.
Kelemen [Capannini-Kelemen], K. (2010). Comparazione giuridica ed Europa dell’est. Rivista di diritto civile, 56 (6), 861-876.
Kelemen [Capannini-Kelemen], K. (2008). A bírói különvélemény története a nyugati jogrendszerekben. Jogtudományi Közlöny, 63 (9), 413-425.
Kelemen [Capannini-Kelemen], K. (2008). La Corte costituzionale ungherese e la tutela delle minoranze nazionali ed etniche. Diritto Pubblico Comparato ed Europeo (2), 630-646.
Kelemen [Capannini-Kelemen], K. (2003). A szervezett bűnözés az olasz jogban. Ügyészek Lapja (5), 5-32.

Artiklar, forskningsöversikter

Kelemen [Capannini-Kelemen], K. (2019). Constitutional reasoning: a flourishing field of research in comparative law. International Journal of Constitutional Law, 17 (4), 1336-1344.

Artiklar, recensioner

Böcker

Kelemen [Capannini-Kelemen], K. (2018). Judicial Dissent in European Constitutional Courts: A Comparative and Legal Perspective. Oxford: Routledge.

Kapitel i böcker, del av antologier

Kelemen [Capannini-Kelemen], K. (2020). Dissenting opinions in ordinary courts: A civil law perspective. I: Vittoria Barsotti and Alessandro Simoni, Processo e cultura giuridica: Procedure and legal culture (Scritti per gli 80 anni di Vincenzo Varano) (ss. 59-78). Torino: G. Giappichelli Editore.
Kelemen [Capannini-Kelemen], K. (2019). Should judges reveal their disagreement in a case?: The ambiguous relationship between dissenting opinions and judicial independence. I: Cristina Trenta, Juridicum Anthology 2019 (ss. 111-121). Örebro: Örebro university.
Kelemen [Capannini-Kelemen], K. (2018). I sistemi giuridici dell'Europa orientale. I: Vincenzo Varano, Vittoria Barsotti, La tradizione giuridica occidentale: Testi e materiali per un confronto civil law common law (ss. 182-201). Torino: G. Giappichelli Editore.
Kelemen [Capannini-Kelemen], K. & Fekete, B. (2016). How Should the Legal Systems of Eastern Europe Be Classified Today?. I: Josef Zila, Juridicums Årsbok: 2014-2015 (ss. 135-161). Örebro: Örebro universitet.
Kelemen [Capannini-Kelemen ], K. (2014). Dissenting opinions in constitutional courts. I: Catharina Calleman, Juridicums Årsbok 2011-2013 (ss. 201-227). Örebro: Örebro University.
Kelemen [Capannini-Kelemen], K. (2013). Access to Constitutional Justice in the New Hungarian Constitutional Framework: Life after the Actio Popularis?. I: Antonia Geisler, Michael Hein and Siri Hummel, Law, Politics, and the Constitution: New Perspectives from Legal and Political Theory (ss. 63-78). Frankfurt/Main: Peter Lang Publishing Group.
Kelemen [Capannini-Kelemen], K. (2012). La Corte costituzionale. I: Giuseppe Franco Ferrari, La nuova Legge Fondamentale ungherese (ss. 87-100). Torino: G. Giappichelli Editore.
Kelemen [Capannini-Kelemen], K. (2012). La storia costituzionale ungherese. I: Giuseppe Franco Ferrari, La nuova Legge Fondamentale ungherese (ss. 1-12). Torino: G. Giappichelli Editore.

Konferensbidrag

Kelemen [Capannini-Kelemen], K. (2019). Dissenting opinions in the civil law tradition: Trends and challenges. Konferensbidrag vid Workshop on Judicial Decision-Making, Faculty of Law and City Court, Bergen, Norway, May 8, 2019.
Kelemen [Capannini-Kelemen], K. (2019). Legal argumentation and interpretation in Central and Eastern Europe from a historical perspective. Konferensbidrag vid Swedish Network for European Legal Studies: 30 Years After the Fall of the Berlin Wall: Rule of Law in the European Union, Hasselbacken, Stockholm, Sweden, November 14-15, 2019. Stockholm:
Kelemen [Capannini-Kelemen], K. (2018). Il principio di indipendenza e le opinioni dissenzienti: Un rapporto ambiguo. Konferensbidrag vid Annual conference of "Diritti Comparati", entitled "L'indipendenza delle corti nel diritto costituzionale, comparato ed europeo", Università Bocconi, Milano, Italy, October 18-19, 2018.
Kelemen [Capannini-Kelemen], K. (2017). Judicial dissent and the civil law tradition. Konferensbidrag vid XXIV Bi-annual Colloquium of the Italian Association of Comparative Law (AIDC), Università Suor Orsola Benincasa, Naples, Italy, June 15-17, 2017.
Kelemen [Capannini-Kelemen], K. (2017). Judicial dissent in constitutional courts. Konferensbidrag vid ICON-S Conference ‘Courts, Power, Public Law’, University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark, July 5-7, 2017.
Kelemen [Capannini-Kelemen], K. (2017). Reflections on the path dependence of the law and its utility for comparativists. Konferensbidrag vid Workshop "New Paths in Comparative Law", at Università degli Studi di Milano, Dipartimento di diritto privato e storia del diritto, Milano, Italy, April 5, 2017.
Kelemen [Capannini-Kelemen], K. (2016). Judicial dissent and legal certainty. Konferensbidrag vid 8th Central and Eastern European Forum for Young Legal, Political and Social Theorists, Budapest, Hungary, April 22-23, 2016.
Kelemen [Capannini-Kelemen], K. (2016). Reflections on the path dependency of legal systems and contextuality. Konferensbidrag vid Workshop "Objectives, Methods and Perspectives of a Contextual Analysis in Comparative Law", Institute for Legal Studies, Centre for Social Sciences, Hungarian Academy of Social Sciences (MTA TK JTI), Budapest, May 19, 2016.
Kelemen [Capannini-Kelemen], K. (2015). Dissenting Opinions in European Constitutional Courts: Authoritativeness vs. Transparency. Konferensbidrag vid ICON-S Annual Conference on "Public Law in an Uncertain World" of the International Society of Public Law (ICON), New York, USA, July 1-3, 2015.
Cordelli, C. & Kelemen [Capannini-Kelemen], K. (2015). Examination methods in comparative law: the Swedish experience. Konferensbidrag vid XXIII Bi-Annual Colloquium of the Italian Association of Comparative Law (AIDC), Palermo, Italy, June 11-13, 2015.
Kelemen, K. & Fekete, B. (2014). How Should the Legal Systems of Eastern Europe Be Classified Today?. I: A. Badó, D.W. Belling, J. Bóka and P. Mezei, International Conference for the 10th Anniversary of the Institute of Comparative Law of the University of Szeged. Konferensbidrag vid International Conference for the 10th Anniversary of the Institute of Comparative Law, Szeged, Hungary, 24 May, 2013 (ss. 197-223). Potsdam: Universitätsverlag Potsdam.
Kelemen [Capannini-Kelemen], K. (2013). Some reflections on the comparative method: When a comparativist looks at her own legal system. Konferensbidrag vid Second Hungarian-Italian Comparative Law Workshop, University of Florence, Florence, Italy, September 20, 2013.
Kelemen [Capannini-Kelemen], K. (2013). The Access to Constitutional Justice in the New Hungarian Constitutional Framework. Konferensbidrag vid 5th Central and Eastern European Forum of Young Legal, Political and Social Theorists, Alfried Krupp Wissenschaftskolleg, University of Greifswald, Greifswald, Germany, May 3–4, 2013.
Kelemen [Capannini-Kelemen], K. (2012). Az alkotmánybírák hivatalviselési ideje és újraválasztása. I: Drinóczi Tímea, Jakab András, Alkotmányozás Magyarországon 2010–2011 Vol. II. Konferensbidrag vid Conference on the new Hungarian Constitution, Péter Pázmány Catholic University, Budapest, Hungary, February 4, 2011 (ss. 241-270). Pécs: Pázmány Press.
Kelemen [Capannini-Kelemen], K. (2012). The Hungarian Constitutional Court in the new constitutional framework. Konferensbidrag vid III Colloquio biennale dei giovani comparatisti, organised by the Italian Association of Comparative Law, Aosta, Italy, June 28-29, 2012.
Kelemen [Capannini-Kelemen], K. (2011). Dissenting opinions in the practice of the constitutional courts of East-Central Europe: with particular reference to the Hungarian Constitutional Court. Konferensbidrag vid International Conference "Advocates or Notaries of Democracy? A Comparative Socio-legal Analysis of the Role of Constitutional Courts in Political Transformation Processes", Berlin Graduate School of Social Sciences, Berlin, Germany, September 22–24, 2011.
Kelemen [Capannini-Kelemen], K. & Fekete, B. (2011). The classification of Eastern European legal systems: new approaches to the understanding of former Socialist legal systems. Konferensbidrag vid XXI Colloquio biennale dell’Associazione Italiana di Diritto Comparato, University Ca' Foscari of Venice, Italy, June 9–11, 2011.
Kelemen [Capannini-Kelemen], K. (2011). The New Hungarian Constitution: European Criticalities. Konferensbidrag vid Winter Trento European Seminar on the New Constitution of Hungary, Trento, Italy, December 15-16, 2011.
Kelemen [Capannini-Kelemen], K. (2011). The road from common law to East-Central Europe: the case of the dissenting opinion. I: Péter Cserne, Miklós Könczöl, Legal and Political Theory in the Post-National Age Selected papers presented at the Second Central and Eastern European Forum for Legal, Political and Social Theorists (Budapest, 21-22 May 2010). Konferensbidrag vid The Second Central and Eastern European Forum for Legal, Political and Social Theorists (Budapest, 21-22 May 2010) (ss. 118-134). Peter Lang Publishing Group.
Kelemen [Capannini-Kelemen], K. (2011). Tutela giuridica della minoranza rom nell’ordinamento giuridico ungherese. I: Paolo Bonetti, Alessandro Simoni, Tommaso Vitale, La condizione giuridica di rom e sinti in Italia Tomo I. Konferensbidrag vid Condizione giuridica di Rom e Sinti in Italia, Atti del Convegno iternazionale. Milano,16-18 giugno 2010 (ss. 477-504). Milano: Giuffre.
Kelemen [Capannini-Kelemen], K. (2007). The Use of Dissenting Opinions by Constitutional Courts of East-Central Europe. Konferensbidrag vid Workshop "Constitutional Courts in Central and Eastern Europe: An Overview and Perspectives", University of Trento, Trento, Italy, October 10-11, 2007.

Rapporter

Kelemen, K. (2016). The decision-making process of European constitutional courts: A comparative perspective. Diritti Comparati (Diritti comparati. Working papers 2).

Övrigt

Kelemen [Capannini-Kelemen], K. (2021). The Facebook Oversight Board: Some thoughts on transparency. Diritti Comparati.
Kelemen [Capannini-Kelemen], K. & Steuer, M. (2019). Constitutional Court of Hungary (Magyarország Alkotmánybírósága).
Kelemen [Capannini-Kelemen], K. (2018). A common law jogrendszerek.
Kelemen [Capannini-Kelemen], K. (2015). Opinion 2/13 of the CJEU: Whose opinion?. Diritti Comparati.
Kelemen [Capannini-Kelemen], K. (2013). Hungary: voter registration declared unconstitutional. Diritti Comparati.
Kelemen [Capannini-Kelemen], K. (2012). The Venice Commission on the new Hungarian Constitutional Court Act. Diritti Comparati.
Kelemen [Capannini-Kelemen], K. (2011). Cinque nuovi giudici alla Corte costituzionale ungherese. Diritti Comparati.
Kelemen [Capannini-Kelemen], K. (2011). Constitution-making in Hungary: the final stage. Diritti Comparati.
Kelemen [Capannini-Kelemen], K. (2011). Hungary: the new Constitutional Court Act. Diritti Comparati.
Kelemen [Capannini-Kelemen], K. (2011). Nuova Costituzione ungherese adottata e promulgata. Diritti Comparati.
Kelemen [Capannini-Kelemen], K. (2011). The new Hungarian Constitution and Europe. Diritti Comparati.
Kelemen [Capannini-Kelemen], K. (2011). Ungheria: Primi appunti sull'adozione della nuova Costituzione. Forum di Quaderni Costituzionali.