This page in English

Forskningsprojekt

Kvaliteten på resonemang i automatiserade domstolsbeslut (forskningsinitiering)

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Katalin Capannini-Kelemen

Forskningsämne

Kan domare ersättas av maskiner? Denna fråga verkade vara av science fiction tills nyligen, men idag vet vi att det är tekniskt möjligt att skapa ett dataprogram som skulle kunna avgöra ett domstolsbeslut eller bidra till det beslutet. Frågan kommer inte att vara om maskiner (eller, mer korrekt, dataprogram) kan hjälpa eller fungera som domare, utan snarare om dess bidrag skulle äventyra resultatets kvalitet. Med andra ord behöver vi förstå vilka riskerna är för kvaliteten på de rättsliga besluten om de fattas av automatiserade system snarare än av mänskliga domare. Kan dataprogram fatta välgrundade och rättvisa beslut?

Forskningsinitieringen syftar till att samla forskare från olika discipliner för att diskutera problemet med kvaliteten på resonemang i automatiserade domstolsbeslut. Ett sådant problem kräver en tvärvetenskaplig debatt, som borde involvera IT-specialister som arbetar med automatisering av juridiska beslut, forskare inom humaniora och samhällsvetenskap som studerar samarbete mellan människor och maskiner, samt forskare inom juridik som är intresserade av att jämföra olika rättskulturer och studerar rättsliga resonemang. Ett utbyte av idéer mellan dessa forskningsområden kommer att göra det möjligt att utforma ett forskningsprojekt som undersöker hur kvaliteten på rättsliga resonemang i automatiserade beslut kan garanteras i ett specifikt nordiskt sammanhang. Forskningsinitieringen tar formen av en internationell konferens som hölls vid Örebro universitet i februari 2022 och en uppföljningsworkshop som kommer att äga rum i oktober 2022.

Finansiärer

 • Riksbankens Jubileumsfond (RJ)

Samarbetspartners

 • Anne Kaun , Södertörns högskola
 • Erik Björling , Göteborgs universitet
 • Jon Christian Nordrum , University of Oslo, Norway
 • Jorn Oyrehagen Sunde, University of Oslo, Norway
 • Luis de Miranda , Uppsala universitet
 • Markus Naarttijärvi , Umeå universitet
 • Martin Ebers, University of Tartu, Estonia
 • Matyas Bencze, University of Győr, Hungary
 • Merethe Eckhardt , Domstolsstyrelsen, Denmark
 • Peter Wahlgren , Stockholms universitet
 • Stanley Greenstein , Stockholms universitet
 • Stina Bergman Blix , Uppsala universitet