This page in English

Forskningsprojekt

Meningsskiljaktighet i europeiska författningsdomstolar: En komparativ analys

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Katalin Capannini-Kelemen

Forskningsämne

Syftet med projektet är att slutföra författandet av den monografi som presenterar resultaten av flera års forskning. Boken kommer att publiceras på engelska av Ashgate Publishing (deadline för inlämnande av manuskriptet: januari 2017).

Idag är det möjligt för konstitutionella domare, i flertalet av de kontinentaleuropeiska rättssystemen, att uttrycka sin oenighet från sina kollegor genom att skriva en skiljaktig mening. En flera decennier lång historia av meningsskiljaktighet i dessa domstolars praxis kräver en analys. Skiljaktiga meningar ger en inblick i domstolarnas beslutprocess.

Monografin kommer att redogöra för den teoretiska och historiska bakgrunden till, samt dagens praxis, beträffande domstolarnas meningsskiljaktighet i den västerländska rättstraditionen. Härigenom fastställs grunden för en korrekt bedömning av konceptet meningsskiljaktighet i Europa. Införandet av avvikande meningar är på förslag för Europeiska unionens domstol, och detta diskuteras även i andra jurisdiktioner, vilka fortfarande inte ger denna möjlighet till sina konstitutionella domare (t.ex. Italien). Boken kommer att erbjuda ett värdefullt verktyg för denna diskussion. Den ger också en teoretisk och jämförande grund för fortsatt forskning om domstolens meningsskiljaktighet i Europa, särskilt när det gäller skandinaviska domstolarnas praxis.