This page in English

Forskningsprojekt

Nordic CONREASON: Nordisk exceptionalism? Kartläggning av konstitutionella resonemang i Norden

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2021 - 2024

Kontaktperson

Katalin Capannini-Kelemen

Forskningsämne

Ökande domstolsmakt har under de senaste decennierna kommit att bli en global trend. Högsta domstolar och författningsdomstolar spelar en allt större roll i många länder när det gäller att fastställa den offentliga politikens inriktning, form och innehåll. De nordiska högsta domstolarna är inget undantag. I projektet analyseras de resonemang som förs av de högsta domstolarna i fem nordiska länder: Sverige, Norge, Danmark, Island och Finland. Vi ska identifiera argumentationsmönster med empiriska metoder för att upptäcka gemensamma drag och strömningar. Våra resultat kommer vi sedan att systematiskt jämföra med andra domstolar i världen, för vilka studier liknande vår redan har genomförts. Forskarlaget består av en forskare från varje nordiskt land och en statistiker. En internationell rådgivande panel hjälper lagets arbete.

Projektdeltagare från andra nordiska universitet:

 • Morten Nadim, PhD, University of Oslo
 • Haukur Logi Karlsson, Post-doctoral fellow, University of Iceland
 • Maija Dahlberg, Senior Lecturer, University of Eastern Finland
 • Helle Krunke, Professor of Law, PhD, University of Copenhagen
 • Åsa Elmerot, Associate Professor, Uppsala University

Läs mer om projektet här.

Finansiärer

 • Riksbankens Jubileumsfond (RJ)

Samarbetspartners

 • Adrienne Stone, Melbourne Law School, Australia
 • András Jakab, University of Salzburg, Austria
 • Johanna Fröhlich, Pontificia Universidad Católica de Chile
 • Jørn Øyrehagen Sunde, University of Oslo, Norway
 • Ragnhildur Helgadóttir, University of Reykjavik, Iceland