This page in English

Lina Tingö

Befattning: Forskare Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303349

Rum: X2307

Lina Tingö
Forskningsämne

Om Lina Tingö

Lina Tingö har kommit tillbaka till Örebro efter två år som postdoktor vid Linköpings universitet. Hon disputerade här, vid Örebro universitet, 2016 med en avhandling om maghälsa och åldrande.

Forskning

Under sin tid vid Linköpings universitet har Lina Tingö istället fokuserat på den allra tidigaste delen av en människas liv, nämligen barnets utveckling från graviditet till och med två års ålder. 

Lina Tingö är intresserad av kostens roll för vår hälsa, med ett särskilt fokus på immunsystemets utveckling och funktion. Den röda tråden genom hennes forskning är betydelsen av kosttillskott för att förbättra hälsa. Hon fokuserar främst på tillskott av probiotiska bakterier och omega 3-fetter och har bland annat varit delaktig i flera randomiserade interventionsstudier, det vill säga studier där hälften av deltagarna får någon form av behandling medan andra hälften fungerar som en kontrollgrupp.

Lina Tingö är en forskarna inom satsningen på Mat och hälsa vid Örebro universitet. (LÄNK)

Undervisning

Lina Tingö har haft uppdrag som basgruppshandledare på Läkarprogrammets första terminer både vid Örebro och Linköpings universitet och handlett studenter inom problembaserat lärande i kursen Advanced Immunology vid Linköpings universitet.

Hon handleder även studentuppsatser inom sitt forskningsområde, både från Läkarlinjen och andra program på masternivå, vid Örebro och Linköpings universitet. Hon har även haft kursansvar vid Örebro Folkhögskola inom ämnet vetenskaplig metod och design.

Samarbeten och uppdrag

Lina Tingö arbetar fortfarande deltid som forskare vid Linköpings universitet, där hon studerar utvecklingen av barns immunförsvar. Hon har flera nationella och internationella samarbeten. Hon har bland annat besökt forskare vid Baylor College of Medicine i Houston Texas, USA, för att lära sig nya experimentella metoder. Hon har etablerat samarbete med forskare vid Baylor för att studera tarmen med hjälp av organoider.

Lina Tingö är även intresserad av immunmodifierande RNA i bröstmjölk och har samarbete med forskare vid Norges tekniska och naturvetenskapliga universitet samt vid Universitetet i Calabira, Italien, för att studera detta.

Hon har även samarbete med forskare vid Lunds universitet för att studera de inflammatoriska effekterna av spraytorkat mjölkpulver.

Lina Tingö samarbetar även med företag i delar av sin forskning –  till exempel BioGaia AB och Pfizer.

Som en del av sitt uppdrag som universitetsanställd ger hon även populärvetenskapliga föreläsningar och medverkar i radio och tv för att berätta om sin forskning för allmänheten.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Manuskript