This page in English

Forskargrupp

Nutrition-tarm-hjärna axel

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Robert Jan Brummer

Forskningsämne

Medlemmarna i forskargruppen Tarmhälsa

Det övergripande syftet med vår forskning är att förbättra tarm, metabol och mental hälsa utifrån ett perspektiv att nutrition, tarmflora, tarmslemhinna, det metabola systemet och hjärna intensivt interagerar med varandra. Gruppen arbetar främst med humanforskning, och har en tydlig klinisk förankring som bäddar för en translationell forskningsprocess.

 

Forskningsprojekt

Pågående projekt

Finansiärer

 • Biogaia AB
 • DAAD/RISE
 • Ekhagastiftelsen
 • ERASMUS+
 • Formas
 • KK-Stiftelsen
 • Lantmännen
 • Marie Sklodowska-Curie Actions
 • São Paulo Research Foundation (FAPESP)
 • Vetenskapsrådet (VR)
 • Örebro universitet