This page in English

Forskargrupp

Nutrition-tarm-hjärna axel

Om gruppen

Gruppuppgifter

Medlemmarna i forskargruppen Tarmhälsa

Forskningsområde

Det övergripande syftet med vår forskning är att förbättra tarm, metabol och mental hälsa utifrån ett perspektiv att nutrition, tarmflora, tarmslemhinna, det metabola systemet och hjärna intensivt interagerar med varandra. Gruppen arbetar främst med humanforskning, och har en tydlig klinisk förankring som bäddar för en translationell forskningsprocess.

Kliniska och experimentella modeller

Inom forskargruppen så prioriterar vi humana modeller och arbetar således med både patienter och friska personer. Vi främsta forskningsmaterial är vävnadsprover (biopsier) tagna från mag-tarmkanalen samt avföring, saliv och blod. De tekniker som vi tillämpar är:

 • analyser av tarmens mikrobiota ur både ett deskriptivt och funktionellt perspektiv
 • ex vivo mätning av barriärfunktion av tarmepiteliet i sk. Ussing-kammare
 • olika typer av perfusionstekniker för att på ett standardiserat sätt kunna exponera valda delar av mag-tarmkanalen för specifika mikrobiota eller substanser
 • med barrostatmetod mäta visceral perception
 • med fMRI mäta påverkan på hjärnaktivitet i kombination med olika stimuleringar av mag- tarmkanalen
 • mäta effekter av stress och ångest genom både biologiska och psykologiska analysmetoder

Kort introduktionsfilm till hur vi utför Ussing-kammarexperiment i labb

Ussing chamber

Forskargruppen har ett omfattande nationellt- och internationellt samarbete med t.ex. Linköping universitet, KI, Wageningen universitet (Nederländerna), Helsingfors universitet (Finland), UCLA (USA), samt flera företag framför allt inom nutritions- och livsmedelsindustrin.

Finansiärer

 • DAAD/RISE
 • Ekhagastiftelsen
 • ERASMUS+
 • Formas
 • KK-Stiftelsen
 • Lantmännen
 • Marie Sklodowska-Curie Actions
 • São Paulo Research Foundation (FAPESP)
 • Vetenskapsrådet (VR)
 • Örebro universitet