This page in English

Forskargrupp

Tarmhälsa

Om gruppen

Gruppuppgifter

Medlemmarna i forskargruppen Tarmhälsa

Forskningsområde

Det övergripande syftet med vår forskning är att förbättra tarmhälsa utifrån ett perspektiv att nutrition, tarmflora, tarmslemhinna och hjärna intensivt interagerar med varandra. I första hand fokuserar vi på försämrad tarmhälsa hos patienter med IBS (irritable bowel syndrome) samt hos äldre människor. Vi arbetar utifrån en tvärvetenskaplig utgångspunkt som betraktar både biomedicinska som psykosociala aspekter. Gruppen arbetar främst med humanforskning, och har en tydlig klinisk förankring som bäddar för en translationell forskningsprocess.

Kompetenser som finns representerade inom forskargruppen är bl.a. gastroenterologi, nutrition, biomedicin, mikrobiologi, immunologi, neurologi, klinisk psykologi samt funktionell bioinformatik.

Kliniska och experimentella modeller

Inom forskargruppen så prioriterar vi humana modeller och arbetar således med både patienter och friska personer. Vi främsta forskningsmaterial är vävnadsprover (biopsier) tagna från mag-tarmkanalen samt avföring, saliv och blod. De tekniker som vi tillämpar är:

 • analyser av tarmens mikrobiota ur både ett deskriptivt och funktionellt perspektiv
 • ex vivo mätning av barriärfunktion av tarmepiteliet i sk. Ussing-kammare
 • olika typer av perfusionstekniker för att på ett standardiserat sätt kunna exponera valda delar av mag-tarmkanalen för specifika mikrobiota eller substanser
 • med barrostatmetod mäta visceral perception
 • med fMRI mäta påverkan på hjärnaktivitet i kombination med olika stimuleringar av mag- tarmkanalen
 • mäta effekter av stress och ångest genom både biologiska och psykologiska analysmetoder

Kort introduktionsfilm till hur vi utför Ussing-kammarexperiment i labb

Ussing chamber

Forskargruppen har ett omfattande nationellt- och internationellt samarbete med t.ex. Linköping universitet, KI, Wageningen universitet (Nederländerna), Helsingfors universitet (Finland), UCLA (USA), samt flera företag framför allt inom nutritions- och livsmedelsindustrin.

Finansiärer

 • Biogaia AB
 • DAAD/RISE
 • ERASMUS+
 • KK-Stiftelsen
 • Lantmännen
 • Marie Sklodowska-Curie Actions
 • São Paulo Research Foundation (FAPESP)
 • Vetenskapsrådet (VR)
 • Örebro universitet