This page in English

Linda Eriksson

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: F3142

Linda Eriksson

Forskningsämne

Om Linda Eriksson

Linda Eriksson är doktorand i engelska. Hennes avhandlingsprojekt behandlar akademiskt läsande med särskilt fokus på övergången från gymnasieskolan till högre utbildning. Linda tillhör forskarskolan Utbildningsvetenskap med inriktning mot didaktik (UVD). 

Publikationer

Konferensbidrag | 

Konferensbidrag

Eriksson, L. (2021). Affective factors involved in reading course literature in English at university in Sweden. Konferensbidrag vid National Forum for English Studies, Södertörn University, Huddinge, Sweden, April 21-22, 2021.
Eriksson, L. (2021). “It’s a difficult transition” - Academic Second Language Reading in English Amongst Swedish Upper Secondary School Pupils and University Students. Konferensbidrag vid European Conference on Educational Research (ECER 2021), (Online Conference), Geneva, Switzerland, September 6-10, 2021.
Eriksson, L. (2021). Swedish Upper Secondary School and University Students' Perceptions of Academic Reading in English as a Second Language. Konferensbidrag vid British Association for Applied Linguistics 2021 Conference, (Online Conference), Newcastle upon Tyne, United Kingdom, September 9-10, 2021.
Eriksson, L. (2019). Teachers’ and students’ attitudes and perceptions toward varieties of English in Swedish upper secondary school. I: Birgitta Ljung Egeland, Tim Roberts, Erica Sandlund, Pia Sundqvist, Klassrumsforskning och språk(ande) Rapport från ASLA-symposiet i Karlstad, 12-13 april, 2018. Konferensbidrag vid The Swedish Association of Applied Linguistics Symposium (ASLA 2018), Karlstad University, Karlstad, Sweden, April 12-13, 2018 (ss. 207-233). Karlstad: Karlstads universitet.
Eriksson, L. (2016). The Effectiveness of Modified Inductive versus Deductive Teaching. Konferensbidrag vid 6th Foreign Language Teaching and Applied Linguistics Conference (FLTAL'16), International Burch University, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, May 12-14, 2016.
Eriksson, L. (2016). The Effectiveness of Modified Inductive versus Deductive Teaching. Konferensbidrag vid 2nd Norwegian Graduate Student Conference in Linguistics and Philology (NoSLiP), Trondheim, Norway, October 6-7, 2016.