This page in English

Linda Eriksson

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: F3142

Linda Eriksson

Forskningsämne

Om Linda Eriksson

Linda Eriksson är doktorand i engelska. Hennes avhandlingsprojekt behandlar akademiskt läsande med särskilt fokus på övergången från gymnasieskolan till högre utbildning. Linda tillhör forskarskolan Utbildningsvetenskap med inriktning mot didaktik (UVD). 

Publikationer

Konferensbidrag | 

Konferensbidrag

Eriksson, L. (2021). Affective factors involved in reading course literature in English at university in Sweden. Konferensbidrag vid National Forum for English Studies, Södertörn University, Huddinge, Sweden, April 21-22, 2021.
Eriksson, L. (2019). Teachers’ and students’ attitudes and perceptions toward varieties of English in Swedish upper secondary school. I: Birgitta Ljung Egeland, Tim Roberts, Erica Sandlund, Pia Sundqvist, Klassrumsforskning och språk(ande) Rapport från ASLA-symposiet i Karlstad, 12-13 april, 2018. Konferensbidrag vid The Swedish Association of Applied Linguistics Symposium (ASLA 2018), Karlstad University, Karlstad, Sweden, April 12-13, 2018 (ss. 207-233). Karlstad: Karlstads universitet.
Eriksson, L. (2016). The Effectiveness of Modified Inductive versus Deductive Teaching. Konferensbidrag vid 2nd Norwegian Graduate Student Conference in Linguistics and Philology (NoSLiP), Trondheim, Norway, October 6-7, 2016.
Eriksson, L. (2016). The Effectiveness of Modified Inductive versus Dedutctive Teaching. Konferensbidrag vid 6th Foreign Language Teaching and Applied Linguistics Conference (FLTAL'16), International Burch University, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, May 12-14, 2016.