This page in English

Linda Soneryd

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Linda Soneryd

Om Linda Soneryd

Forskning

Linda Soneryd arbetar som lektor i sociologi vid Örebro universitet sedan hösten 2022. Innan dess har hon disputerat i sociologi (Örebro, 2002), erhållit en docentur i sociologi (Stockholm, 2008) och befordrats till professor i sociologi (Göteborg, 2017). Soneryd har i sin forskning intresserat sig för frågor om deltagande och styrning framförallt på miljöområdet. Hur informeras allmänhet och berörda grupper om pågående planer och beslut som kan påverka miljön? Vilka bjuds in att delta i diskussioner eller förberedelser? Vems intressen och kunskap anses relevant och hur hanteras konflikter? Soneryd har undersökt dessa i relation till en rad olika miljöfrågor såsom klimatförändring, ny teknik och infrastruktur, slutförvar av kärnavfall, och vattenförvaltning, men också inom områden som stadsplanering och bostadsfrågor.

Pågående forskning handlar om initiativ att göra pensionsfonderna fossilfria och vilka möjligheter det finns för pensionsspararna själva att välja bort investeringar i olja eller andra fossila bränslen i sitt eget sparande.

Undervisning

Soneryd har undervisat inom sociologi och teknik- och vetenskapsstudier och handlett kandidat- och masteruppsatser. Hon har även utvecklat och gett kurser på forskarutbildningsnivå och handlett doktorander. Undervisningen har bland annat handlat om allmänsociologi, kvalitativ metod, etnografi inom teknik- och vetenskapsstudier, kunskapssociologi på lärare som går forskarutbildning, och hållbar utveckling för förskolelärare. Som programansvarig för personalvetarprogrammet arbetar hon för att stärka programmets forskningsanknytning och arbetslivsförankring och relationen däremellan.  

Samarbeten

Soneryd är också forskare på Score, Stockholm Centre for Organizational Research, där hon leder projektet Fossil Free Futures. Divestment across the Nordic Countries. Inom projektet medverkar forskarteam med bakgrund inom teknik- och vetenskapsstudier, sociologi och ekonomisk sociologi verksamma i tre nordiska länder: Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap i Göteborg, CICERO, Center for International Climate Research, Oslo samt Technological University of Denmark, Köpenhamn.

Soneryd har varit gästforskare under längre vistelser på Technische Universität Berlin och Humboldt Universitet, Berlin. Hon har också varit gästprofessor och undervisat på sociologen på Bielefeld universitet och teknik- och vetenskapsstudier, universitetet i Wien.

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Manuskript |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Böcker

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Manuskript

Rapporter

Samlingsverk (redaktör)