This page in English

Linnea Urberg

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 301347

Rum: -

Linnea Urberg
Forskningsämne Forskningsmiljöer
  • ESERGO - Environmental and Sustainability Education Research Group Örebro

Om Linnea Urberg

Linnea doktorerar i pedagogik med inriktning mot miljö- och hållbarhetsutbildning. Hon undersöker i sin avhandling ungas motsättningar och motstånd i miljö- och hållbarhetsfrågor.

Hon har en bakgrund som ämneslärare i samhällskunskap och historia och hon har tidigare arbetat i grundskolans senare år och undervisat i SO-ämnen. Linnea undervisar nu på ämneslärarprogrammet inom den utbildningsvetenskapliga kärnan.

Linnea är också medlem i forskargruppen ESERGO (Environmental and Sustainability Education Research Group Örebro).