This page in English

Lis Sjöberg

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303585

Rum: P2123

Lis Sjöberg
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Lis Sjöberg

Lis Sjöberg är adjunkt i arbetsterapi sedan 2012. Hon har en magisterexamen i arbetsterapi från Örebro universitet. Lis anställdes vid Örebro universitet 2012 och arbetade tidigare som legitimerad arbetsterapeut vid Universitetssjukhuset i Örebro, där hon under 6 år vad adjungerad till Örebro universitet som klinisk adjunkt i arbetsterapi. Sedan 2014 är hon programansvarig för Arbetsterapeutprogrammet.

Forskning

Lis antogs 2014 till forskarutbildning vid Örebro universitet, i ämnet Medicinsk vetenskap, inriktning Hälso- och Vårdvetenskap. Huvudhandledare är adjungerad professor Liselotte Hermansson, bihandledare är Fil dr Carin Fredriksson och Med dr Helen Lindner. Forskarstudierna bedrivs på 50% och disputation är planerad till 2021. Lis’ forskning handlar barn med medfödda reduktionsmissbildningar på extremitet (dysmeli), tidiga interventioner och utfall av dessa, utifrån ett patient- och familjeperspektiv. Forskningen frågeställningar är hämtade från kliniska erfarenheter. Forskningen sker i samverkan med Dysmeli- och armprotesenheten vid Universitetssjukhuset, Örebro (USÖ) och Svensk Dysmeliförening.

Lis ingår i forskningsmiljön Research Enabling an Active Life (REAL) och forskargruppen Behandling vid dysmeli eller amputation (TUMA)

Undervisning

Lis har i sitt uppdrag som programansvarig ett övergripande ansvar för Arbetsterapeutprogrammets innehåll och pedagogik. Utöver det är hon kursansvarig och undervisande lärare inom programmet. Hennes undervisning är inom främst inom professionsutveckling med områden som arbetsterapi för barn och professionellt bemötande. Hon handleder också uppsatser på grundnivå inom ämnet arbetsterapi.

Forskningsprojekt

Pågående projekt

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Konferensbidrag

Manuskript