This page in English

Lis Sjöberg

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303585

Rum: P2144

Lis Sjöberg

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Om Lis Sjöberg

Lis Sjöberg är adjunkt i arbetsterapi sedan 2012. Hon har en magisterexamen i arbetsterapi från Örebro universitet. Lis anställdes vid Örebro universitet 2012 och arbetade tidigare som legitimerad arbetsterapeut vid Universitetssjukhuset i Örebro, där hon under 6 år vad adjungerad till Örebro universitet som klinisk adjunkt i arbetsterapi. Sedan 2014 är hon programansvarig för Arbetsterapeutprogrammet.

Forskning

Lis antogs 2014 till forskarutbildning vid Örebro universitet, i ämnet Medicinsk vetenskap, inriktning Hälso- och Vårdvetenskap. Huvudhandledare är adjungerad professor Liselotte Hermansson, bihandledare är Fil dr Carin Fredriksson och Med dr Helen Lindner. Forskarstudierna bedrivs på 50% och disputation är planerad till 2021. Lis’ forskning handlar barn med medfödda reduktionsmissbildningar på extremitet (dysmeli), tidiga interventioner och utfall av dessa, utifrån ett patient- och familjeperspektiv. Forskningen frågeställningar är hämtade från kliniska erfarenheter. Forskningen sker i samverkan med Dysmeli- och armprotesenheten vid Universitetssjukhuset, Örebro (USÖ) och Svensk Dysmeliförening.

Lis ingår i forskningsmiljön Research Enabling an Active Life (REAL) och forskargruppen Behandling vid dysmeli eller amputation (TUMA)

Undervisning

Lis har i sitt uppdrag som programansvarig ett övergripande ansvar för Arbetsterapeutprogrammets innehåll och pedagogik. Utöver det är hon kursansvarig och undervisande lärare inom programmet. Hennes undervisning är inom främst inom professionsutveckling med områden som arbetsterapi för barn och professionellt bemötande. Hon handleder också uppsatser på grundnivå inom ämnet arbetsterapi.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Sjöberg, L. , Hermansson, L. , Lindner, H. Y. & Fredriksson, C. (2020). Swedish parents' experiences of their role in treatment for children with congenital limb reduction deficiency: Decision‐making and treatment support. Child Care Health and Development, 46 (6), 723-732.
Sjöberg, L. , Lindner, H. Y. & Hermansson, L. (2018). Long-term results of early myoelectric prosthesis fittings: A prospective case-control study. Prosthetics and Orthotics International, 42 (5), 527-533.
Sjöberg, L. , Nilsagård, Y. & Fredriksson, C. (2014). Life situation of adults with congenital limb reduction deficiency in Sweden. Disability and Rehabilitation, 38 (18), 1562-1571.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Konferensbidrag

Sjöberg, L. , Hermansson, L. & Lindner, H. Y. (2019). Parent’s role in decision and treatment of children with limb malformation. I: ISPO 17th World Congress:  Basics to Bionics Abstracts  Book. Konferensbidrag vid ISPO 17th World Congress, Kobe, Hyogo, Japan, 5-8 October, 2019.
Sjöberg, L. , Hermansson, L. & Fredriksson, C. (2018). Children with congenital limb deficiency: Parent’s experiences of their role in decision and treatment. I: Burger, Helena & Mlakar, Maja, Book of Abstracts. Konferensbidrag vid International Central European ISPO Conference 2018, Portoroz, Slovenia, September 20-22, 2018 (ss. 68-68). Ljubljana, Slovenia: ISPO Slovenia.
Sjöberg, L. , Lindner, H. Y. & Hermansson, L. (2018). Long term results of early myoelectric prosthesis fittings: a prospective case-control study. Konferensbidrag vid WFOT Congress 2018, Cape Town, South Africa, May 21-25, 2018.
Sjöberg, L. , Hermansson, L. & Fredriksson, C. (2018). Parent’s experiences of their role in decision and treatment for children with congenital limb deficiency. Konferensbidrag vid WFOT Congress 2018, Cape Town, South Africa, May 21-25, 2018.
Sjöberg, L. (2016). Long term results of early myoelectric prosthetic fitting: a prospective case-control study. I: International Conference on Cerebral Palsy and other Childhood-onset Disabilities Stockholm 1–4 June 2016. Konferensbidrag vid International Conference on Cerebral Palsy and other Childhood-onset Disabilities, Stockholm, Sweden, 1–4 June, 2016.
Hermansson, L. M. N. , Lindner, H. Y. N. & Sjöberg, L. (2013). Intensive training camp for children with a myoelectric prosthetic hand. I: ISPO 2013 World Congress Inclusion, Participation & Empowerment. Konferensbidrag vid ISPO 2013 World Congress -Inclusion, Participation & Empowerment, Hyderabad, India, 4-7 February 2013.. International Society for Prosthetics and Orthotics.
Hermansson, L. M. N. , Lindner, H. Y. N. & Sjöberg, L. (2012). Intensive training camp for children with a myoelectric prosthetic hand. I: Trent International Prosthetic Symposium. Konferensbidrag vid Trent International Prosthetic Symposium, Loughborough, UK, 21-23 May, 2012..
Hermansson, L. M. N. & Sjöberg, L. (2012). Long term results of early myoelectric fittings : a prospective longitudinal case-control study. I: Trent International Prosthetic Symposium. Konferensbidrag vid Trent International Prosthetic Symposium, Loughborough, UK, 21-23 May, 2012..
Hermansson, L. M. N. & Sjöberg, L. (2011). Long term results of early myoelectric fittings. I: MEC'11 Raising the Standard. Konferensbidrag vid MEC'11 - Raising the Standard, Fredericton, New Brunswick, Canada, August 14-19, 2011..

Manuskript