This page in English

Lis Sjöberg

Befattning: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post: bGlzLnNqb2Jlcmc7b3J1LnNl

Telefon: 019 303585

Rum: P2147

Lis Sjöberg
Forskningsämne

Om Lis Sjöberg

Om Lis Sjöberg

Lis Sjöberg är adjunkt i arbetsterapi sedan 2012. Hon har en doktorsexamen i medicinsk vetenskap, inriktning vårdvetenskap och en magister i arbetsterapi från Örebro universitet. Lis arbetade tidigare som legitimerad arbetsterapeut vid Universitetssjukhuset i Örebro, där hon under 6 år vad adjungerad till Örebro universitet som klinisk adjunkt i arbetsterapi. Mellan 2014 och 2021 var hon programansvarig för Arbetsterapeutprogrammet. Lis innehar sedan september 2021 uppdrag som enhetschef för Enheten för aktivitet och hälsa vid Institutionen för hälsovetenskaper. Hon ingår i forskningsmiljön Research Enabling an Active Life (REAL) och forskargruppen Behandling vid dysmeli eller amputation (TUMA)

Forskning

Lis disputerade 2021 med avhandlingen Healthcare interventions in children with congenital limb reduction deficiency: long term outcomes and experiences of decisions made during childhood. Forskningsprojekten har genomförts i samverkan med Dysmeli- och armprotesenheten vid Universitetssjukhuset, Örebro (USÖ) och Svensk Dysmeliförening. Forskningen handlar barn med medfödda reduktionsmissbildningar på extremitet (dysmeli), interventioner, erfarenheter och utfall, utifrån ett patient- och familjeperspektiv. Forskningsfrågor är hämtade från kliniska erfarenheter.

I den nuvarande forskningen deltar Lis i ett projekt där en uppdaterad version av formuläret Prosthetic Upper Limb Functional Index (PUFI), som kartlägger aktivitetsförmågan hos barn som använder armprotes, översätts och valideras för användning Sverige. Nya PUFI ska understödja planering av habiliteringsinsatser utifrån barnets egna prioriteringar.

Lis arbetar också vidare med en studie om föräldrarollen i behandlingsbeslut för barn med dysmeli som berör föräldrarnas erfarenheter av tillgänglig information, kunskap och stöd. 

Undervisning

Lis har inom det tidigare uppdraget som programansvarig arbetat övergripande med utveckling av Arbetsterapeutprogrammets innehåll och pedagogik. Utöver det har hon haft flera uppdrag som kursansvar och undervisande lärare inom programmet. Undervisningen hon ger handlar främst om arbetsterapi för barn och unga samt professionsutveckling. Hon är även handledare och seminarieledare för examensarbeten inom arbetsterapi på grund- och avancerad nivå.

I nuvarande uppdrag som enhetschef arbetar Lis för att skapa förutsättningar för att säkerställa enhetens kompetensförsörjning samt till utveckling av forskningsförankrade pedagogiska metoder och en studentaktiv lärmiljö.   

Forskningsprojekt

Pågående projekt

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Konferensbidrag

Manuskript