This page in English

Forskargrupp

Behandling vid dysmeli eller amputation (TUMA)

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Liselotte Hermansson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Forskargruppen står i en trappa och ser glada utVår forskning undersöker konsekvenser av dysmeli (medfödd reduktionsmissbildning) eller amputation. Fokus är på hur insatser som kirurgi, träning av funktion och aktivitetsutförande, behandling av fantomsmärta, ortopedtekniska och andra hjälpmedel, samt miljöanpassningar inverkar på möjligheten till ett aktivt och självständigt liv för dessa personer.

Vi undersöker även hur man kan förebygga överbelastning och smärta hos armamputerade och hur man effektivast kan förebygga amputation hos personer med diabetes.

För att studera och mäta effekten av behandlingarna behöver vi ha utvärderingsinstrument med god psykometrisk kvalitet, varför vi även fokuserar på att utveckla och validera enkäter och observationsbaserade tester.

Forskningen sker i samarbete med centra i Sverige, Europa, Nordamerika, Afrika och Asien.

Forskningsprojekt

Pågående projekt

Finansiärer

  • Forskningskommittén i Region Örebro län
  • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE)
  • Förbundet Sveriges Arbetsterapeuters stipendiefond (FSA)
  • Norrbacka Eugeniastiftelsen
  • Promobilia
  • Region Örebro Län
  • Regionala Forskningsrådet Uppsala/Örebro (RFR)
  • Vinnova
  • Örebro universitet