This page in English

Forskningsprojekt

Dysmeli - tidiga insatser och senare utfall

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Liselotte Hermansson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Det övergripande syftet med projektet är att studera patienters och föräldrars erfarenheter av olika insatser från vården, resultatet av tidig utprovning av myoelektrisk protes,  och hur det går för patienterna som vuxna.

Projektet består av fyra studier:

Studie I: Föräldrars erfarenheter av sin roll i beslut och behandling för barn med reduktionsmissbildning av extremitet.

Studie II: Resultat av tidig utprovning av myoelektrisk handprotes – En fall-kontroll studie.

Studie III: Ungdomar med reduktionsmissbildning av extremitet; Erfarenheter av rehabiliteringsinsatser och stöd.

Studie IV: Livssituation för vuxna med reduktionsmissbildning av extremitet.

Finansiärer

  • Förbundet Sveriges Arbetsterapeuters stipendiefond (FSA)
  • Norrbacka Eugeniastiftelsen
  • Promobilia
  • Region Örebro Län
  • Örebro universitet

Samarbetspartners

  • Svensk Dysmeliförening