This page in English

Lisa Broberg

Befattning: Doktorand Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post: bGlzYS5icm9iZXJnO29ydS5zZQ==

Telefon: 019 302234

Rum: F3264

Lisa Broberg

Om Lisa Broberg

Lisa är doktorand i sociologi vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap där hon ingår i forskargruppen Miljösociologi.

Lisa tog sin kandidatexamen i Internationella relationer vid Malmö universitet 2018. Två år senare slutförde hon sin masterexamen i Globala Studier vid Lunds universitet.

I tidigare arbeten har Lisa intresserat sig för ämnen som genus i den globala arbetsmarknaden, kolonialitet och global styrning samt frågor kopplat till representation och makt i kunskapsproduktion.

Hon började som doktorand vid Örebro universitet i augusti 2023. I hennes doktorsavhandling är hon intresserad av att undersöka kunskapsproduktion av klimatförändringar med särskilt fokus på diskurser kring överbefolkning från ett feministiskt och dekolonialt perspektiv.

Forskargrupper