This page in English

Lisa Spang

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 301349

Rum: P2156

Lisa Spang
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Lisa Spang

Lisa Spang är leg. arbetsterapeut och är anställd som doktorand på Institutionen för Hälsovetenskaper. Lisa Spangs forskning ingår i det tvärvetenskapliga doktorandprogrammet Successful ageing. Lisa studerar utifrån ett aktivitetsperspektiv, vad som influerar äldre personer som bor kvar i det egna hemmet, att ansöka om vård-och omsorgsboende.

 

För att veta mer om Lisa Spangs forskning:

Läs om första delstudien i tidskriften Äldre i Centrum - https://aldreicentrum.se/nyheter/mer-sjalvkontroll-starkt-argument-for-att-valja-aldreboende-framfor-hemmet/ 

Titta på föreläsningen "Leva, bo och få vård - vad kan äldre bestämma själva?" på UR play https://urplay.se/program/221848-ur-samtiden-ett-framgangsrikt-aldrande-leva-bo-och-fa-vard-vad-kan-aldre-bestamma-sjalva

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Böcker

Konferensbidrag