This page in English

Lisa Spang

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 301349

Rum: P2156

Lisa Spang
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Lisa Spang

Lisa Spang är leg. arbetsterapeut och är anställd som doktorand på Institutionen för Hälsovetenskaper. Lisa Spangs forskning ingår i det tvärvetenskapliga doktorandprogrammet Successful ageing. Lisa studerar utifrån ett aktivitetsperspektiv, vad som influerar äldre personer som bor kvar i det egna hemmet, att ansöka om vård-och omsorgsboende.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Böcker

Konferensbidrag