This page in English

Lisa Spang

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: P2149

Lisa Spang

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Om Lisa Spang

Lisa Spang är leg. arbetsterapeut och är anställd som doktorand på Institutionen för Hälsovetenskaper. Lisa Spangs forskning ingår i det tvärvetenskapliga doktorandprogrammet Successful ageing. Lisa studerar utifrån ett aktivitetsperspektiv, vad som influerar äldre personer som bor kvar i det egna hemmet, att ansöka om vård-och omsorgsboende.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Spang, L. & Holmqvist, K. (2015). Occupational therapy practice in emergency care: occupational therapists' perspectives. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 22 (5), 345-354.

Böcker

Alexopoulou, S. , Fart, F. , Jonsson, A. , Karni, L. , Kenalemang, L. M. , Krishna, S. , Lindblad, K. , Loutfi, A. & et al. Kristoffersson, E. (ed.) & Nilsson, K. (ed.) (2018). Successful ageing in an interdisciplinary context: popular science presentations. Örebro: Örebro University.

Konferensbidrag

Spang, L. , Holmefur, M. , Hermansson, L. & Lidström-Holmqvist, K. (2019). Factors in daily life leading to the need for moving to a nursing home: Experiences from nursing home applicants. Konferensbidrag vid International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress (IAGG-ER), Gothenburg, Sweden, May 23-25, 2019.