This page in English

Forskningsprojekt

Ultraviolet radiation as an environmental stimuli in biological systems: perception, signalling, molecular responses and morphogenesis

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Åke Strid

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

De flesta levande organismer utsätts för infallande solljus som innehåller strålning både inom och utanför det synliga spektrumet, t ex UV-strålning. En viktig del av UV-området är den s k UV-B-strålningen som har våglängder mellan 280 och 315 nm. För organismer som växter, som har en växtplats till vilken de är fast bundna, har UV-B-strålningen traditionellt antagits vara skadlig genom att orsaka oönskade förändringar i cellernas membraner, arvsmassa och proteiner. Detta perspektiv fick tidigare starkt gehör på grund av fokuseringen kring uttunningen av ozonskiktet som i sig gav upphov till ökad UV-B-strålning vid jordytan och som därför dominerade UV-B-forskningen under två decennier. Under de senaste åren har dock en ny bild framkommit som visar att låga, ekologiskt relevanta nivåer av UV-B-strålning specifikt reglerar växters tillväxt och utveckling på ett positivt sätt, särskilt när det gäller bladstorlek, bladtjocklek, förgreningsmönster, pigmentering och generellt utseende hos växten (kortare och kraftigare växtsätt i närvaro av UV-B). De UV-B-beroende regleringsprocesserna är dock dåligt utforskade och vår forskning har som mål att genom biokemiska, cell- och molekylär biologiska, växtfysiologiska, strukturbiologiska och biofysikaliska studier skaffa grundläggande kunskap om denna reglering.

Projektet har lett till nya spin-off-projekt som "Pyridoxine involvement in tolerance towards reactive oxygen species", and "The role of short-chain dehydrogenases/reductases in development and stress tolerance".

Läs om projektet Pyridoxine involvement in tolerance towards reactive oxygen species.

Läs om projektet The role of short-chain dehydrogenases/reductases in development and stress tolerance.

Forskargrupper

Finansiärer

  • Carl Tryggers Stiftelse
  • The European Cooperation in Science and Technology (COST)