This page in English

Forskningsprojekt

ImprUV+ - An analytical framework to explore the effects of UV during plant growth on human health

Om projektet

Projektuppgifter

Detta projekt finns endast beskrivet på engelska för tillfället.

Finansiärer

  • DAAD/RISE
  • ERASMUS+
  • Örebro universitet