This page in English

Magdalena Andersson

Befattning: Universitetsadjunkt, adjungerad Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

E-post: bWFnZGFsZW5hLmFuZGVyc3NvbjtvcnUuc2U=

Telefon: 019 303387

Rum: B4114

Magdalena Andersson

Om Magdalena Andersson

Jag är legitimerad högstadielärare i biologi, kemi, fysik, teknik och matematik och har sexton års sammanlagd erfarenhet från olika högstadieskolor i Stockholm, Uppsala och Örebro.

Under mina år på Örebro universitet har jag arbetat som adjungerad adjunkt och undervisat på lärarutbildningen inom naturvetenskapernas och teknikens didaktik.

Parallellt med mina licentiandstudier så arbetar jag som utvecklingsledare för Örebro kommuns lärarfortbildningskoncept U.NO – Upplevelsebaserad NO.

 

Forskning

Jag är licentiand vid Linköpings Universitet inom naturvetenskapernas didaktik. Mitt forskningsområde handlar om Förundrans roll för elevers lärande om evolutionära processer. Förundran har länge föreslagits vara en nyckel till att öka elevers intresse och engagemang i skolans NO-undervisning av filosofer såväl som forskare. Trots detta finns det i nuläget mycket få studier som beskriver lärares arbete med att integrera förundran i skolans NO-undervisning. Det behövs även empiriska studier som beskriver elevers upplevelse av förundran och dess roll för deras intresse och engagemang i NO.

Projektets undervisningsupplägg stödjer sig på tidigare teoretisk forskning kring att inkludera förundran i naturvetenskaplig undervisning. Men hur gör man plats för förundran i skolans NO-undervisning där ramfaktorer som tid, tillgång till plats, gruppstorlekar samt kravet på bedömning av elevers prestationer är förutsättningarna som en lärare behöver ta hänsyn till? Min forskning är baserad på resultat från en klassrumsstudie där forskare och en NO-lärare (årskurs 7) samarbetat för att utforma evolutionsundervisning med plats för elevers förundran. Syftet med studien är dels att undersöka om, och i sådant fall hur, elevers förundran kan studeras i klassrumssituationer, och dels att få mer kunskap om hur förundran kan kopplas till elevers lärande i naturvetenskap. Under studien togs det fram tre olika undervisningssekvenser. En av undervisningssekvensen ”Fågelnäbbar” är en laboration som just nu implementerats på de kommunala högstadieskolorna i Örebro kommun inom ramen för lärarfortbildningskonceptet U.NO. Laborationen belyser olika nyckelbegrepp inom evolutionsundervisning såsom variation, naturligt urval och konkurrens.