This page in English

Forskningsprojekt

Kontinuitet, progression och förundran i grundskolans naturvetenskapsundervisning

Om projektet

Projektet syftar till attundersöka och utveckla lärares arbete med naturvetenskapsundervisning på låg- och mellanstadiet. Målet med projektet är att bidra med kunskap som är användbar för skolledare, lärare samt lärarutbildning. Fokus ligger på lärarnas arbete med att skapa undervisning som a) möter och behåller barnens förundran, fascination och nyfikenhet för ämnet, samt b) kan skapa en röd tråd mellan naturvetenskapsundervisningen i låg- och mellanstadium. Båda fokusområdena för projektet är högaktuella inom det NO-didaktiska såväl som det skolpolitiska fältet.

Projektet bygger på formativa interventioner där forskare och lärare samarbetar för att utveckla, genomföra och analysera undervisningsaktiviteter.

Finansiärer

  • Örebro universitet