Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du det. Läs mer om cookies

This page in English

Magnus Frostenson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

E-post:

Telefon: 019 303177

Rum: N3031

Magnus Frostenson

Om Magnus Frostenson

Magnus Frostenson är docent och lektor i företagsekonomi på Handelshögskolan vid Örebro universitet. Han är också associerad forskare vid Uppsala universitet (Företagsekonomiska institutionen) och aktiv inom European Business Ethics Network (EBEN). Magnus forskning handlar framför allt om frågor kring företagsetik, företagens sociala ansvar (CSR) och styrning av professioner. Han undervisar även i redovisning, särskilt hållbarhetsredovisning och redovisningsteori. Magnus har publicerat en mängd forskningsartiklar, böcker, bokkapitel och rapporter.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Englund, H. & Frostenson, M. (2017). Managing performance evaluation uncertainties in schools: When teachers become struggling performers. European Educational Research Journal (online).
Frostenson, M. & Helin, S. (2016). Ideas in conflict: A Case Study on Tensions in the Process of Preparing Sustainability Reports. Sustainability Accounting, Management and Policy Journal.
Frostenson, M. (2016). Humility in business: A contextual approach. Journal of Business Ethics, 138 (1), 91-102.
Frostenson, M. (2015). Teaching Issues-Driven Stakeholder Theory. Journal of Business Ethics Education, 12, 43-52.
Frostenson, M. & Prenkert, F. (2015). Sustainable supply chain management when focal firms are complex: a network perspective. Journal of Cleaner Production, 107, 85-94.
Frostenson, M. (2014). Value vs. Value: The hard predicament of sustainability. Mercury : official magazine of the Dept. of Business Studies at Uppsala University, 3 (7/8), 90-91.
Frostenson, M. (2014). Lärarlegitimationen som organisationsfråga: strategisk respons och professionella konsekvenser. Utbildning och Demokrati, 23 (2), 45-69.
Frostenson, M. (2013). Judging the Manager in Media. Merucry Magazine, 2 (5-6), 82-83.
Frostenson, M. (2012). Lärarnas avprofessionalisering och autonomins mångtydighet. Nordiske organisasjonsstudier, 14 (2), 49-76.
Frostenson, M. , Helin, S. & Sandström, J. (2012). The internal significance of codes of conduct in retail companies. Business Ethics. A European Review, 21 (3), 263-275.
Frostenson, M. , Helin, S. & Sandström, J. (2011). Organising corporate responsibility communication through filtration: a study of web communication patterns in Swedish retail. Journal of Business Ethics, 100 (1), 31-43.
De Geer, H. , Borglund, T. & Frostenson, M. (2009). Reconciling CSR with the Role of the Corporation in Welfare States: The Problematic Swedish Example. Journal of Business Ethics, 89 (3 Supplement), 269-283.
Frostenson, M. (2009). Stakeholder Theory and the 'Black Box Problem': Internal Clarity or Confusion?. Philosophy of Management, 8 (3), 37-46.
De Geer, H. , Borglund, T. & Frostenson, M. (2003). Anglo-Saxification of Swedish Business: Working paper within the project 'Scandinavian Heritage'. Business Ethics. A European Review, 12 (2), 179-189.

Artiklar, recensioner

Frostenson, M. (2015). Etiken i butiken: Recension av Tomas Bryttings bok. Organisation & Samhälle, 1, 34-35.

Böcker

Frostenson, M. , Hasche, N. , Helin, S. & Prenkert, F. (2017). E-handel: Organisering, distribution och hållbarhet (1ed.). Lund: Studentlitteratur.
Frostenson, M. , Helin, S. & Sandström, J. (2015). Hållbarhetsredovisning: grunder, praktik och funktion (2ed.). Stockholm: Liber.
Frostenson, M. & Prenkert, F. (2015). Företagsekonomi: I praktik och princip (grundbok) (1ed.). Stockholm: Sanoma Utbildning.
Frostenson, M. & Prenkert, F. (2015). Företagsekonomi: I praktik och princip (övningsbok) (1ed.). Stockholm: Sanoma Utbildning.
Frostenson, M. (2015). Redovisningsteori (1ed.). Lund: Studentlitteratur AB.
Frostenson, M. , Helin, S. & Sandström, J. (2012). Hållbarhetsredovisning: grunder, praktik och funktion (1ed.). Malmö: Liber.
Borglund, T. , De Geer, H. , Frostenson, M. , Lerpold, L. , Nordbrand, S. , Sjöström, E. , Sweet, S. & Windell, K. (2012). CSR - corporate social responsibility: en guide till företagets ansvar (1ed.). Stockholm: Sanoma utbildning.
Frostenson, M. (2011). Att förstå företagsetik (1ed.). Malmö: Liber.

Doktorsavhandlingar

Frostenson, M. (2006). Legitimationskontrollen: en studie av etiska värderingars roll i gränsöverskridande förvärv och fusioner. (Doctoral dissertation). Stockholm: Ekonomiska forskningsinstitutet vid Handelshögskolan (EFI).

Kapitel i böcker, del av antologier

Frostenson, M. , Hasche, N. , Helin, S. & Prenkert, F. (2017). Ethical Issues in E-Commerce: A renewed analysis based on the multiplicity of customer relationships. I: Jacob Dahl Rendtorff, Perspectives on Philosophy of Management and Business Ethics: Including a Special Section on Business and Human Rights (ss. 181-195). . Springer.
Frostenson, M. (2013). CSR travels into the organization. I: Mats Jutterström, Peter Norberg, CSR as a management idea: ethics in action (ss. 126-140). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
Bartlett, J. L. , Pallas, J. & Frostenson, M. (2013). Reputation and legitimacy: accreditation and rankings to assess organizations. I: Craig E. Carroll, The handbook of communication and corporate reputation (ss. 530-544). Chicester, West Sussex, UK: Wiley-Blackwell.
Frostenson, M. , Grafström, M. & Windell, K. (2013). Ekonomistyrning och Corporate Social Responsibility. I: Erik Jannesson, Matti Skoog, Perspektiv på ekonomistyrning (ss. 232-249). Stockholm: Liber.
Frostenson, M. (2013). Företaget och hållbarheten. I: Nils-Göran Olve & Fredrik Nilsson, Controllerhandboken (ss. 590-604). Stockholm: Liber.
Frostenson, M. (2013). Internal legitimacy for change in mergers and acquisitions. I: Helén Anderson, Virpi Havila, Fredrik Nilsson, Mergers and acquisitions: the critical role of stakeholders (ss. 82-100). London: Routledge.
Frostenson, M. (2012). Etiska koder: vem angår de och varför?. I: Hans De Geer, Claes Trollestad, Etik och integritet (ss. 80-96). Stockholm: Etikkollegiet.
Frostenson, M. , Helin, S. & Sandström, J. (2012). Communicating processes for sustainability in retail: corporate disclosure or concealment?. I: Johan Hagberg, Ulrika Holmberg, Malin Sundström, Lars Walter, Nordic retail research: emerging diversity (ss. 323-341). Göteborg: Bokförlaget BAS.
Frostenson, M. (2011). CSR reser in i organisationen. I: Mats Jutterström, Peter Norberg, Företagsansvar: CSR som managementidé (ss. 133-146). Lund: Studentlitteratur AB.
Frostenson, M. (2011). Den förminskade medarbetaren: en intressent bland andra?. I: Lars Jederlund, Ta ansvar: en idé- och debattantologi om företagens ansvar (ss. 25-37). Stockholm: Unionen.
Frostenson, M. (2010). Transparens och medierna. I: Josef Pallas & Lars Strannegård, Företag och medier (ss. 77-90). Malmö: Liber.
Frostenson, M. (2010). Att förstå det unika: Samverkan mellan privata och offentliga aktörer i slutförvarsprojektet. I: Samhällsforskning 2010: Betydelsen för människorna, hembygden och regionen av ett slutförvar för använt kärnbränsle (ss. 52-67). Stockholm: Svensk Kärnbränslehantering AB.
Frostenson, M. (2010). How Consultants Contribute to CSR Innovation: Combining Competencies and Modifying Standards. I: Céline Louche, Samuel O. Idowu and Walter Leal Filho, Innovative CSR: From Risk Management to Value Creation (ss. 382-404). Sheffield: Greenleaf Publishing Ltd.
Frostenson, M. (2009). När chefer talar etik och medarbetare lyssnar (?). I: Etik i arbetsliv och affärer (ss. 98-114). Stockholm: SNS Förlag.
Frostenson, M. (2009). Slutförvaret som industriellt projekt: Fyra sidor av att organisera ett system. I: Samhällsforskning 2009: Betydelsen för människorna, hembygden och regionen av ett slutförvar för använt kärnbränsle (ss. 36-51). Stockholm: Svensk Kärnbränslehantering AB.
Frostenson, M. (2008). Bortom argumenten - etiska grunder och moralisk legitimitet i den svenska slutförvarsdiskussionen. I: Samhällsforskning 2008: betydelsen för människorna, hembygden och regionen av ett slutförvar för använt kärnbränsle (ss. 40-63). Stockholm: Svensk Kärnbränslehantering AB.
Frostenson, M. (2007). Etisk argumentation i slutförvarsfrågan. I: Samhällsforskning 2007: Betydelsen för människorna, hembygden och regionen av ett slutförvar för använt kärnbränsle (ss. 23-45). . Svensk Kärnbränslehantering AB, Stockholm.
De Geer, H. , Borglund, T. & Frostenson, M. (2004). Interpreting the International Firm: Going Beyond Interviews. I: Rebecca Marschan-Piekkari, Catherine Welch, Handbook Of Qualitative Research Methods For International Business (ss. 324-341). . Edward Elgar Publishing.

Konferensbidrag

Frostenson, M. , Hasche, N. , Helin, S. & Prenkert, F. (2016). Understanding e-commerce strategies anew: What happens when everyone turns hybrid?. Konferensbidrag vid Nordic Retail and Wholesale Conference 2016, Aarhus, Denmark, November 8-19, 2016.
Frostenson, M. , Hasche, N. , Helin, S. & Prenkert, F. (2015). Ethical issues in e-commerce: A renewed analysis based on the multiplicity of customer relationships. I: EBEN Research Conference 2015. Konferensbidrag vid EBEN Research Conference 2015, Copenhagen, Denmark, October 1-3, 2015.
Karlsson, F. , Kolkowska, E. , Hedström, K. & Frostenson, M. (2015). Inter-organisational information sharing: Between a rock and a hard place. I: Proceedings of the Ninth International Symposium on Human Aspects of Information  Security & Assurance (HAISA 2015). Konferensbidrag vid International Symposium on Human Aspects of Information Security & Assurance (HAISA 2015), Mytilene (on the island of Lesvos), Greece, 1-3 July 2015 (ss. 71-81).
Frostenson, M. (2015). When the Internet becomes corporate social responsibility: On how the state invents a new CSR issue. Konferensbidrag vid Final Conference: Applied Ethics: Technology and Governance of Health and Natural Resources Project, Trondheim, 21-22 May, 2015 (ss. 1-10).
Frostenson, M. (2014). Political Justification of CSR in the Scandinavian Context: Self-Idealization and Normative Wishful Thinking?. Konferensbidrag vid European Business Ethics Network Annual Conference 2014 (ss. 1-36).
Frostenson, M. & Helin, S. (2013). Etikutbildningens meningsfullhet – leder den till bättre etik?. Konferensbidrag vid FEKIS 2013, Företagsekonomisk ämneskonferens, Lund,23-24 okt.
Frostenson, M. (2013). Ideological and functional CSR: Two different logics of legitimacy. Konferensbidrag vid 26th EBEN Annual Conference 2013, 12–14 September 2013, EDHEC Business School, Lille, France (ss. 1-21).
Frostenson, M. (2013). A Consent and Knowledge Perspective on Normative Control. Konferensbidrag vid Nordic Workshop 18 i ekonomi- och verksamhetsstyrning, Örebro, Sweden, Jan, 31st-Feb, 1st 2013 (ss. 1-18).
Frostenson, M. , Helin, S. & Sandström, J. (2012). Sustainability reporting as negotiated storytelling. Konferensbidrag vid EBEN Annual Conference 2012.
Frostenson, M. , Helin, S. & Sandström, J. (2012). Control or accountability?: An empirical investigation into the nature of sustainability control in retail. Konferensbidrag vid 3rd Nordic Retail & Wholesale Conference, Lund, Sweden 7-8 November 2012.
Frostenson, M. (2012). En professionsreform med förhinder: Lärarlegitimationens följdverkningar på lokal nivå. Konferensbidrag vid ”Professioner - gamle autoriteter og ny legitimitet”, NORDPRO, Århus, 25-26 oktober 2012..
Frostenson, M. , Helin, S. & Sandström, J. (2011). Just showing figures?: The role of GRI in triggering sustainability processes. Konferensbidrag vid The EBEN Annual Conference in Antwerp, 15-17 Spetember, 2011..
Frostenson, M. & Helin, S. (2011). Sustainability Reporting and Management Control. Konferensbidrag vid 10th CSEAR Australasian Conference, 5th-7th December 2011, Launceston Campus, University of Tasmania, Australia..
Frostenson, M. (2011). Flexibilitet och avprofessionalisering: Om elevers val och lärares (o)frihet. Konferensbidrag vid Företagsekonomiska institutionens forskningsdagar 2011.
Frostenson, M. (2011). Läraren som konkurrensmedel: Kunskapskälla, stödperson eller icke-person?. Konferensbidrag vid FALF:s konferens "Det nya arbetslivet", Luleå, 15-17 juni, 2011.
Frostenson, M. , Helin, S. & Sandström, J. (2010). Decoupled but necessary: The internal significance of codes of conduct in retail firms. Konferensbidrag vid EBEN Resarch Conference in Tampere, Finland, June 14-16 2010..
Frostenson, M. , Helin, S. & Sandström, J. (2010). Understanding internal processes for sustainability in retail: Corporate disclosure or concealment?. Konferensbidrag vid Nordic Retail and Wholesale Conference 2010, Gothenburg, 10-11 Nov 2010.
Frostenson, M. (2010). Den styrda läraren: Om vem och vad som egentligen styr lärarens arbete i gymnasieskolan. Konferensbidrag vid Uppsala Public Management Seminar, November 23, 2010.
Frostenson, M. , Helin, S. & Sandström, J. (2009). Finding the right level: corporate responsibility communication in Swedish retail. Konferensbidrag vid EBEN Annual conference in Athens 10-12 September 2009..
Frostenson, M. & Helin, S. (2009). Management control och business ethics control: rules in conflict?. Konferensbidrag vid EBEN Research Conference in Israel, June 15-17..
Frostenson, M. (2009). Who Likes Corporate Ethics Education? A Comparative Perspective from the Inside. Konferensbidrag vid EBEN Annual Conference, Athens, September 10-12, 2009.
Frostenson, M. (2009). Reaktiv offentlig organisering: Kommunal organisering i förhållande till slutförvar av använt kärnbränsle. Konferensbidrag vid Public Management Seminar: Mångvetenskapliga perspektiv på reglering, styrning och ledning av offentlig sektor, Uppsala universitet, 25 nov 2009.
Frostenson, M. , Helin, S. & Sandström, J. (2008). Responding responsibly: Web communication on corporate responsibility in Swedish retail. Konferensbidrag vid Nordic Retail and Wholesale Conference, Norrtälje, Sverige, 6-7 november, 2008.
Frostenson, M. , Helin, S. & Sandström, J. (2008). Responding responsibly: web communication on corporate responsibility in Swedish retail. Konferensbidrag vid Nordic Retail & Wholesale Conference, Norrtälje, 5-6 November 2008.
De Geer, H. , Borglund, T. & Frostenson, M. (2007). Reconciling CSR with welfare state actor roles: The problematic Swedish example. I: 20th EBEN Annual Conference. Konferensbidrag vid 20th EBEN Annual Conference, Leuven, Belgium, 18-20 September, 2007.

Rapporter

Prenkert, F. , Hasche, N. , Frostenson, M. & Helin, S. (2016). Mat på nätet: E-handelns distributionssystem och affärsmodeller. Stockholm: Handelsrådet (Handelsrådets rapportserie 2016:9).
Frostenson, M. (2015). Organisatoriska åtgärder på skolnivå till följd av lärarlegitimationsreformen. Uppsala: Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) (Rapport (IFAU) 2015:3).
Frostenson, M. , Helin, S. & Sandström, J. (2013). Hållbarhetsredovisning i svensk detaljhandel: Roll, relevans och nytta. Stockholm: Handelns Utvecklingsråd.
Frostenson, M. & Sjöström, E. (2013). Sociala krav som styrmedel i offentlig upphandling: en forskningsöversikt. Stockholm: Fritzes (Statens offentliga utredningar 2013:12).
Frostenson, M. , Helin, S. & Sandström, J. (2010). CSR från webben till butiken: etiska stödstrukturer för arbetstagare inom handeln. Handelns utvecklingsråd (Handelns Utvecklingsråds rapportserie 7).
Frostenson, M. (2010). Slutförvarets industriella organisering: Fallgrop eller följdriktighet?. Stockholm: Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB rapport 10-55).
Helin, S. & Frostenson, M. (2009). Förutsättningar för hållbarhetsredovisning i fjärrvärmebranschen: Problem och möjligheter.. Stockholm: Svensk Fjärrvärme (Fjärrsyn 2009:36).
Frostenson, M. (2007). Medarbetare och CSR: En rapport om de interna följderna av företags sociala ansvarstagande. SSE/EFI (SSE/EFI Working Paper Series in Business Administration 2007:10).
Frostenson, M. & Borglund, T. (2006). Företagens sociala ansvar och den svenska modellen. Stockholm: Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps) (Rapport (Svenska institutet för europapolitiska studier) 2006:9).

Övrigt

Frostenson, M. (2015). Legitimating CSR: exclusivity through values. Berlin: Deutsches Netzwerk Wirtschaftsethik (DNWE) - EBEN Deutschland e.V..(Jahresschrift des DNWE, 22. Jahrgang)
Frostenson, M. (2014). Att arbeta med CSR. Stockholm: Bonnier Business Media.