This page in English

Magnus Frostenson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

E-post:

Telefon: 019 303177

Rum: N3018

Magnus Frostenson

Om Magnus Frostenson

Magnus Frostenson är professor i organisation och ledarskap vid Høgskolen i Østfold. Han är också docent i företagsekonomi och verksam vid Handelshögskolan vid Örebro universitet. Han är aktiv inom olika nationella och internationella nätverk, till exempel European Business Ethics Network (EBEN). Magnus forskning handlar framför allt om frågor kring företagsetik, företagens sociala ansvar (CSR) och styrning av professioner. Han undervisar även i redovisning, särskilt hållbarhetsredovisning. Magnus har publicerat en mängd forskningsartiklar, böcker, bokkapitel och rapporter.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Karlsson, F. , Hedström, K. , Frostenson, M. , Prenkert, F. , Kolkowska, E. & Helin, S. (2021). Attempts to share information between public sector organisations over time: A case-based exploration of value conflicts. Information Polity, 26 (3), 289-310.
Persson, M. & Frostenson, M. (2021). Support and opposition in an attempted higher education merger. Tertiary Education and Management, 27 (1), 59-72.
Borglund, T. , Prenkert, F. , Frostenson, M. , Helin, S. & Du Rietz, S. (2019). External facilitators as ‘Legitimizers’ in designing a master's program in sustainable business at a Swedish business school: A typology of industry collaborator roles in RME. The International Journal of Management Education, 17 (3).
Englund, H. , Frostenson, M. & Beime, K. S. (2019). Performative Technology Intensity and Teacher Subjectivities. Scandinavian Journal of Educational Research, 63 (5), 725-743.
Borglund, T. , Frostenson, M. & Helin, S. (2018). Understanding Responsible Management Education from the Inside: A Case Study of a Case Study in an Insurance and Savings Company. Journal of Business Ethics Education, 15, 97-124.
Frostenson, M. & Helin, S. (2017). Ideas in conflict: a case study on tensions in the process of preparing sustainability reports. Sustainability Accounting, Management and Policy Journal, 8 (2), 166-190.
Karlsson, F. , Frostenson, M. , Prenkert, F. , Kolkowska, E. & Helin, S. (2017). Inter-organisational information sharing in the public sector: A longitudinal case study on the reshaping of success factors. Government Information Quarterly, 34 (4), 567-577.
Englund, H. & Frostenson, M. (2017). Managing performance evaluation uncertainties in schools: When teachers become struggling performers. European Educational Research Journal (online), 16 (6), 885-906.
Frostenson, M. (2016). Humility in business: A contextual approach. Journal of Business Ethics, 138 (1), 91-102.
Frostenson, M. & Prenkert, F. (2015). Sustainable supply chain management when focal firms are complex: a network perspective. Journal of Cleaner Production, 107, 85-94.
Frostenson, M. (2015). Teaching Issues-Driven Stakeholder Theory. Journal of Business Ethics Education, 12, 43-52.
Frostenson, M. (2014). Value vs. Value: The hard predicament of sustainability. Mercury : official magazine of the Dept. of Business Studies at Uppsala University, 3 (7/8), 90-91.
Frostenson, M. (2013). Judging the Manager in Media. Mercury Magazine, 2 (5-6), 82-83.
Frostenson, M. (2012). Lärarnas avprofessionalisering och autonomins mångtydighet. Nordiske organisasjonsstudier, 14 (2), 49-76.
Frostenson, M. , Helin, S. & Sandström, J. (2012). The internal significance of codes of conduct in retail companies. Business Ethics. A European Review, 21 (3), 263-275.
Frostenson, M. , Helin, S. & Sandström, J. (2011). Organising corporate responsibility communication through filtration: a study of web communication patterns in Swedish retail. Journal of Business Ethics, 100 (1), 31-43.
De Geer, H. , Borglund, T. & Frostenson, M. (2009). Reconciling CSR with the Role of the Corporation in Welfare States: The Problematic Swedish Example. Journal of Business Ethics, 89 (3 Supplement), 269-283.
Frostenson, M. (2009). Stakeholder Theory and the 'Black Box Problem': Internal Clarity or Confusion?. Philosophy of Management, 8 (3), 37-46.
De Geer, H. , Borglund, T. & Frostenson, M. (2003). Anglo-Saxification of Swedish Business: Working paper within the project 'Scandinavian Heritage'. Business Ethics. A European Review, 12 (2), 179-189.

Artiklar, recensioner

Frostenson, M. (2015). Etiken i butiken: Recension av Tomas Bryttings bok. Organisation & Samhälle, 1, 34-35.

Böcker

Borglund, T. , De Geer, H. , Frostenson, M. , Lerpold, L. , Nordbrand, S. , Sjöström, E. , Sweet, S. , Windell, K. & et al. (2021). CSR and Sustainable Business (2ed.). Stockholm: Sanoma Utbildning.
Borglund, T. , De Geer, H. , Sweet, S. , Frostenson, M. , Lerpold, L. , Nordbrand, S. , Sjöström, E. , Windell, K. & et al. (2021). CSR och hållbart företagande (3ed.). Stockholm: Sanoma Utbildning.
Frostenson, M. & Helin, S. (2018). Hållbarhetsredovisning: Grunder, praktik och funktion (3ed.). Stockholm: Liber.
Borglund, T. , De Geer, H. , Sweet, S. , Frostenson, M. , Lerpold, L. , Nordbrand, S. , Sjöström, E. & Windell, K. (2017). CSR and Sustainable Business (1ed.). Stockholm: Sanoma Utbildning.
Borglund, T. , De Geer, H. , Sweet, S. , Frostenson, M. , Lerpold, L. , Nordbrand, S. , Sjöström, E. & Windell, K. (2017). CSR och hållbart företagande (2ed.). Stockholm: Sanoma Utbildning.
Frostenson, M. , Hasche, N. , Helin, S. & Prenkert, F. (2017). E-handel: Organisering, distribution och hållbarhet (1ed.). Lund: Studentlitteratur AB.
Frostenson, M. & Prenkert, F. (2015). Företagsekonomi: I praktik och princip (grundbok) (1ed.). Stockholm: Sanoma Utbildning.
Frostenson, M. & Prenkert, F. (2015). Företagsekonomi: I praktik och princip (övningsbok) (1ed.). Stockholm: Sanoma Utbildning.
Frostenson, M. , Helin, S. & Sandström, J. (2015). Hållbarhetsredovisning: grunder, praktik och funktion (2ed.). Stockholm: Liber.
Frostenson, M. (2015). Redovisningsteori (1ed.). Lund: Studentlitteratur AB.
Borglund, T. , De Geer, H. , Sweet, S. , Frostenson, M. , Lerpold, L. , Nordbrand, S. , Sjöström, E. & Windell, K. (2012). CSR - corporate social responsibility: en guide till företagets ansvar (1ed.). Stockholm: Sanoma utbildning.
Frostenson, M. , Helin, S. & Sandström, J. (2012). Hållbarhetsredovisning: grunder, praktik och funktion (1ed.). Malmö: Liber.
Frostenson, M. (2011). Att förstå företagsetik (1ed.). Malmö: Liber.

Doktorsavhandlingar

Frostenson, M. (2006). Legitimationskontrollen: en studie av etiska värderingars roll i gränsöverskridande förvärv och fusioner. (Doctoral dissertation). Stockholm: Ekonomiska forskningsinstitutet vid Handelshögskolan (EFI).

Kapitel i böcker, del av antologier

Frostenson, M. (2021). Corporate Social Responsibility in Sweden. I: Samuel O. Idowu, Current Global Practices of Corporate Social Responsibility: In the Era of Sustainable Development Goals (ss. 351-365). Cham: Springer.
Persson, M. & Frostenson, M. (2021). Mergers, Acquisitions, and the Marriage Metaphor: Time for a (Re)Look?. I: Cary L. Cooper; Sydney Finkelstein, Advances in Mergers and Acquisitions (ss. 53-66). Bingley: Emerald Group Publishing Limited.
Frostenson, M. (2020). Accounting Systems and Integration of Sustainable Development Goals (SDGs) into Corporate Operations. I: Jacob Dahl Rendtorff, Handbook of Business Legitimacy: Responsibility, Ethics and Society (ss. 1-15). Cham: Springer.
Frostenson, M. (2019). Business Legitimacy and the Variety of Normative Contexts. I: Jacob Dahl Rendtorff, Handbook of Business Legitimacy. Cham: Springer.
Frostenson, M. (2018). Företaget och hållbarheten. I: Fredrik Nilsson & Nils-Göran Olve, Controllerhandboken (ss. 632-647). Stockholm: Liber.
Frostenson, M. , Romani, L. & Windell, K. (2018). Scrutinizers: NGOs. I: Lars Engwall, Corporate Governance in Action: Regulators, Market Actors and Scrutinizers (ss. 105-137). New York / Abingdon: Routledge.
Frostenson, M. , Hasche, N. , Helin, S. & Prenkert, F. (2017). Ethical Issues in E-Commerce: A renewed analysis based on the multiplicity of customer relationships. I: Jacob Dahl Rendtorff, Perspectives on Philosophy of Management and Business Ethics: Including a Special Section on Business and Human Rights (ss. 181-195). . Springer.
Frostenson, M. , Hedström, K. , Helin, S. , Karlsson, F. , Kolkowska, E. & Prenkert, F. (2017). Samverkan mellan aktörer i industriella nätverk skapar nya utmaningar för informationssäkerheten. I: J. Hallberg, P. Johansson, F. Karlsson, F. Lundberg, B. Lundgren, M. Törner, Informationssäkerhet och organisationskultur (ss. 61-75). Lund: Studentlitteratur AB.
Frostenson, M. (2013). CSR travels into the organization. I: Mats Jutterström, Peter Norberg, CSR as a management idea: ethics in action (ss. 126-140). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
Frostenson, M. , Grafström, M. & Windell, K. (2013). Ekonomistyrning och Corporate Social Responsibility. I: Erik Jannesson, Matti Skoog, Perspektiv på ekonomistyrning (ss. 232-249). Stockholm: Liber.
Frostenson, M. (2013). Företaget och hållbarheten. I: Nils-Göran Olve & Fredrik Nilsson, Controllerhandboken (ss. 590-604). Stockholm: Liber.
Bartlett, J. L. , Pallas, J. & Frostenson, M. (2013). Reputation and legitimacy: accreditation and rankings to assess organizations. I: Craig E. Carroll, The handbook of communication and corporate reputation (ss. 530-544). Chicester, West Sussex, UK: Wiley-Blackwell.
Frostenson, M. , Helin, S. & Sandström, J. (2012). Communicating processes for sustainability in retail: corporate disclosure or concealment?. I: Johan Hagberg, Ulrika Holmberg, Malin Sundström, Lars Walter, Nordic retail research: emerging diversity (ss. 325-343). Göteborg: Bokförlaget BAS.
Frostenson, M. (2012). Etiska koder: vem angår de och varför?. I: Hans De Geer, Claes Trollestad, Etik och integritet (ss. 80-96). Stockholm: Etikkollegiet.
Frostenson, M. (2012). Internal legitimacy for change in mergers and acquisitions. I: Helén Anderson, Virpi Havila, Fredrik Nilsson, Mergers and acquisitions: the critical role of stakeholders (ss. 82-100). London: Routledge.
Frostenson, M. (2011). CSR reser in i organisationen. I: Mats Jutterström, Peter Norberg, Företagsansvar: CSR som managementidé (ss. 133-146). Lund: Studentlitteratur AB.
Frostenson, M. (2011). Den förminskade medarbetaren: en intressent bland andra?. I: Lars Jederlund, Ta ansvar: en idé- och debattantologi om företagens ansvar (ss. 25-37). Stockholm: Unionen.
Frostenson, M. (2010). Att förstå det unika: Samverkan mellan privata och offentliga aktörer i slutförvarsprojektet. I: Samhällsforskning 2010: Betydelsen för människorna, hembygden och regionen av ett slutförvar för använt kärnbränsle (ss. 52-67). Stockholm: Svensk Kärnbränslehantering AB.
Frostenson, M. (2010). How Consultants Contribute to CSR Innovation: Combining Competencies and Modifying Standards. I: Céline Louche, Samuel O. Idowu and Walter Leal Filho, Innovative CSR: From Risk Management to Value Creation (ss. 382-404). Sheffield: Greenleaf Publishing Ltd.
Frostenson, M. (2010). Transparens och medierna. I: Josef Pallas & Lars Strannegård, Företag och medier (ss. 77-90). Malmö: Liber.
Frostenson, M. (2009). När chefer talar etik och medarbetare lyssnar (?). I: Etik i arbetsliv och affärer (ss. 98-114). Stockholm: SNS Förlag.
Frostenson, M. (2009). Slutförvaret som industriellt projekt: Fyra sidor av att organisera ett system. I: Samhällsforskning 2009: Betydelsen för människorna, hembygden och regionen av ett slutförvar för använt kärnbränsle (ss. 36-51). Stockholm: Svensk Kärnbränslehantering AB.
Frostenson, M. (2008). Bortom argumenten - etiska grunder och moralisk legitimitet i den svenska slutförvarsdiskussionen. I: Samhällsforskning 2008: betydelsen för människorna, hembygden och regionen av ett slutförvar för använt kärnbränsle (ss. 40-63). Stockholm: Svensk Kärnbränslehantering AB.
Frostenson, M. (2007). Etisk argumentation i slutförvarsfrågan. I: Samhällsforskning 2007: Betydelsen för människorna, hembygden och regionen av ett slutförvar för använt kärnbränsle (ss. 23-45). . Svensk Kärnbränslehantering AB, Stockholm.
De Geer, H. , Borglund, T. & Frostenson, M. (2004). Interpreting the International Firm: Going Beyond Interviews. I: Rebecca Marschan-Piekkari, Catherine Welch, Handbook Of Qualitative Research Methods For International Business (ss. 324-341). . Edward Elgar Publishing.

Konferensbidrag

Lundh, S. , Seger, K. , Frostenson, M. & Helin, S. (2019). Appearing to others: On the relevance of the external image to internal accounting choices. Konferensbidrag vid Nationella Redovisningskonferensen 2019, Linköping, Sweden, November 7-8, 2019 (ss. 1-4).
Frostenson, M. (2019). SDGs and accounting: A theoretical explanation for why the SDGs are integrated into corporate operations—or not. Konferensbidrag vid European Business Ethics Network Research Conference 2019, Roskilde, Denmark, September 26-28, 2019 (ss. 1-15).
Frostenson, M. , Hasche, N. , Helin, S. & Prenkert, F. (2016). Understanding e-commerce strategies anew: What happens when everyone turns hybrid?. Konferensbidrag vid Nordic Retail and Wholesale Conference 2016, Aarhus, Denmark, November 8-19, 2016.
Frostenson, M. , Hasche, N. , Helin, S. & Prenkert, F. (2015). Ethical issues in e-commerce: A renewed analysis based on the multiplicity of customer relationships. I: EBEN Research Conference 2015. Konferensbidrag vid EBEN Research Conference 2015, Copenhagen, Denmark, October 1-3, 2015.
Karlsson, F. , Kolkowska, E. , Hedström, K. & Frostenson, M. (2015). Inter-organisational information sharing: Between a rock and a hard place. I: Proceedings of the Ninth International Symposium on Human Aspects of Information  Security & Assurance (HAISA 2015). Konferensbidrag vid International Symposium on Human Aspects of Information Security & Assurance (HAISA 2015), Mytilene (on the island of Lesvos), Greece, 1-3 July 2015 (ss. 71-81). Plymouth UK: Plymouth University.
Frostenson, M. (2015). When the Internet becomes corporate social responsibility: On how the state invents a new CSR issue. Konferensbidrag vid Final Conference: Applied Ethics: Technology and Governance of Health and Natural Resources Project, Trondheim, 21-22 May, 2015 (ss. 1-10).
Frostenson, M. (2014). Political Justification of CSR in the Scandinavian Context: Self-Idealization and Normative Wishful Thinking?. Konferensbidrag vid European Business Ethics Network Annual Conference 2014 (ss. 1-36).
Frostenson, M. (2013). A Consent and Knowledge Perspective on Normative Control. Konferensbidrag vid Nordic Workshop 18 i ekonomi- och verksamhetsstyrning, Örebro, Sweden, Jan, 31st-Feb, 1st 2013 (ss. 1-18).
Frostenson, M. & Helin, S. (2013). Etikutbildningens meningsfullhet – leder den till bättre etik?. Konferensbidrag vid FEKIS 2013, Företagsekonomisk ämneskonferens, Lund,23-24 okt.
Frostenson, M. (2013). Ideological and functional CSR: Two different logics of legitimacy. Konferensbidrag vid 26th EBEN Annual Conference 2013, 12–14 September 2013, EDHEC Business School, Lille, France (ss. 1-21).
Frostenson, M. , Helin, S. & Sandström, J. (2012). Control or accountability?: An empirical investigation into the nature of sustainability control in retail. Konferensbidrag vid 3rd Nordic Retail & Wholesale Conference, Lund, Sweden 7-8 November 2012.
Frostenson, M. (2012). En professionsreform med förhinder: Lärarlegitimationens följdverkningar på lokal nivå. Konferensbidrag vid ”Professioner - gamle autoriteter og ny legitimitet”, NORDPRO, Århus, 25-26 oktober 2012..
Frostenson, M. , Helin, S. & Sandström, J. (2012). Sustainability reporting as negotiated storytelling. Konferensbidrag vid EBEN Annual Conference 2012.
Frostenson, M. (2011). Flexibilitet och avprofessionalisering: Om elevers val och lärares (o)frihet. Konferensbidrag vid Företagsekonomiska institutionens forskningsdagar 2011.
Frostenson, M. , Helin, S. & Sandström, J. (2011). Just showing figures?: The role of GRI in triggering sustainability processes. Konferensbidrag vid The EBEN Annual Conference in Antwerp, 15-17 Spetember, 2011..
Frostenson, M. (2011). Läraren som konkurrensmedel: Kunskapskälla, stödperson eller icke-person?. Konferensbidrag vid FALF:s konferens "Det nya arbetslivet", Luleå, 15-17 juni, 2011.
Frostenson, M. & Helin, S. (2011). Sustainability Reporting and Management Control. Konferensbidrag vid 10th CSEAR Australasian Conference, 5th-7th December 2011, Launceston Campus, University of Tasmania, Australia..
Frostenson, M. , Helin, S. & Sandström, J. (2010). Decoupled but necessary: The internal significance of codes of conduct in retail firms. Konferensbidrag vid EBEN Resarch Conference in Tampere, Finland, June 14-16 2010..
Frostenson, M. (2010). Den styrda läraren: Om vem och vad som egentligen styr lärarens arbete i gymnasieskolan. Konferensbidrag vid Uppsala Public Management Seminar, November 23, 2010.
Frostenson, M. , Helin, S. & Sandström, J. (2010). Understanding internal processes for sustainability in retail: Corporate disclosure or concealment?. Konferensbidrag vid The 2nd Nordic Retail and Wholesale Conference, Gothenburg, Sweden, November 10-11, 2010.
Frostenson, M. , Helin, S. & Sandström, J. (2009). Finding the right level: corporate responsibility communication in Swedish retail. Konferensbidrag vid EBEN Annual conference in Athens 10-12 September 2009..
Frostenson, M. & Helin, S. (2009). Management control och business ethics control: rules in conflict?. Konferensbidrag vid EBEN Research Conference in Israel, June 15-17..
Frostenson, M. (2009). Reaktiv offentlig organisering: Kommunal organisering i förhållande till slutförvar av använt kärnbränsle. Konferensbidrag vid Public Management Seminar: Mångvetenskapliga perspektiv på reglering, styrning och ledning av offentlig sektor, Uppsala universitet, 25 nov 2009.
Frostenson, M. (2009). Who Likes Corporate Ethics Education? A Comparative Perspective from the Inside. Konferensbidrag vid EBEN Annual Conference, Athens, September 10-12, 2009.
Frostenson, M. , Helin, S. & Sandström, J. (2008). Responding responsibly: Web communication on corporate responsibility in Swedish retail. Konferensbidrag vid Nordic Retail and Wholesale Conference, Norrtälje, Sverige, 6-7 november, 2008.
Frostenson, M. , Helin, S. & Sandström, J. (2008). Responding responsibly: web communication on corporate responsibility in Swedish retail. Konferensbidrag vid Nordic Retail & Wholesale Conference, Norrtälje, 5-6 November 2008.
De Geer, H. , Borglund, T. & Frostenson, M. (2007). Reconciling CSR with welfare state actor roles: The problematic Swedish example. I: 20th EBEN Annual Conference. Konferensbidrag vid 20th EBEN Annual Conference, Leuven, Belgium, 18-20 September, 2007.

Rapporter

Prenkert, F. , Hasche, N. , Frostenson, M. & Helin, S. (2016). Mat på nätet: E-handelns distributionssystem och affärsmodeller. Stockholm: Handelsrådet (Handelsrådets rapportserie 2016:9).
Frostenson, M. (2015). Organisatoriska åtgärder på skolnivå till följd av lärarlegitimationsreformen. Uppsala: Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) (Rapport (IFAU) 2015:3).
Frostenson, M. , Helin, S. & Sandström, J. (2013). Hållbarhetsredovisning i svensk detaljhandel: Roll, relevans och nytta. Stockholm: Handelns Utvecklingsråd.
Frostenson, M. & Sjöström, E. (2013). Sociala krav som styrmedel i offentlig upphandling: en forskningsöversikt. Stockholm: Fritzes (Statens offentliga utredningar 2013:12).
Frostenson, M. , Helin, S. & Sandström, J. (2010). CSR från webben till butiken: etiska stödstrukturer för arbetstagare inom handeln. Handelns utvecklingsråd (Handelns Utvecklingsråds rapportserie 7).
Frostenson, M. (2010). Slutförvarets industriella organisering: Fallgrop eller följdriktighet?. Stockholm: Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB rapport 10-55).
Helin, S. & Frostenson, M. (2009). Förutsättningar för hållbarhetsredovisning i fjärrvärmebranschen: Problem och möjligheter.. Stockholm: Svensk Fjärrvärme (Fjärrsyn 2009:36).
Frostenson, M. (2007). Medarbetare och CSR: En rapport om de interna följderna av företags sociala ansvarstagande. SSE/EFI (SSE/EFI Working Paper Series in Business Administration 2007:10).
Frostenson, M. & Borglund, T. (2006). Företagens sociala ansvar och den svenska modellen. Stockholm: Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps) (Rapport (Svenska institutet för europapolitiska studier) 2006:9).

Övrigt

Frostenson, M. (2015). Legitimating CSR: exclusivity through values. Berlin: Deutsches Netzwerk Wirtschaftsethik (DNWE) - EBEN Deutschland e.V..(Jahresschrift des DNWE, 22. Jahrgang)
Frostenson, M. (2014). Att arbeta med CSR. Stockholm: Bonnier Business Media.