This page in English

Magnus Frostenson

Befattning: Universitetslektor Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

E-post: bWFnbnVzLmZyb3N0ZW5zb247b3J1LnNl

Telefon: 019 303177

Rum: N3018

Magnus Frostenson

Om Magnus Frostenson

Magnus Frostenson är professor i organisation och ledarskap vid Høgskolen i Østfold. Han är också docent i företagsekonomi och verksam vid Handelshögskolan vid Örebro universitet. Han är aktiv inom olika nationella och internationella nätverk, till exempel European Business Ethics Network (EBEN). Magnus forskning handlar framför allt om frågor kring företagsetik, företagens sociala ansvar (CSR) och styrning av professioner. Han undervisar även i redovisning, särskilt hållbarhetsredovisning. Magnus har publicerat en mängd forskningsartiklar, böcker, bokkapitel och rapporter.

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, recensioner

Böcker

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Manuskript

Rapporter

Övrigt