This page in English

Forskningsprojekt

INTERORG

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Frans Prenkert

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Projektet ingår i forskningsprogrammet Security Culture and Information Technology, SECURIT.

Alla organisationer har en kultur bestående av en uppsättning antaganden som kan vara svåra att avtäcka, men som styr aktiviteter. De åsikter och värderingar som delas av människor i organisationen kan utgöra en definition av kultur. Forskning om informationssäkerhet har visat att mål, åsikter och värderingar påverkar hur informationssäkerhets-relaterade handlingar och åtgärder utförs.

Syftet med projektet är att skapa medvetenhet om hur informationssäkerhetskultur påverkar samarbeten i inter-organisatoriska sammanhang. Det kan hjälpa informationssäkerhetspersonal i arbetet med att odla informationssäkerhetskultur i organisationen. Vi ger en mer nyanserad förståelse för begreppet “antagonist” och hur det formas av informationssäkerhetskulturen i organisatoriska och inter-organisatoriska sammanhang.

Finansiärer

  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)