This page in English

Magnus Löfstrand

Befattning: Professor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

E-post: bWFnbnVzLmxvZnN0cmFuZDtvcnUuc2U=

Telefon: 019 303283, 0707 959429

Rum: T2265

Magnus Löfstrand
Forskningsämne

Om Magnus Löfstrand

Magnus Löfstrand, född 1974, är professor i Maskinteknik vid Örebro Universitet. Se gärna Löfstrands beskrivning av ämnet Maskinteknik på engelska.

Löfstrand arbetade som forskare i Datorstödd maskinkonstruktion vid Luleå tekniska universitet från disputationen 2007 till juli 2013. Därefter arbetade Löfstrand två år vid Uppsala Universitet, Uppsala Databaslaboratorium och slutligen ett år vid Umeå Universitets institution för Datavetenskap i forskningsgruppen Logic and Applications, innan han rekryterades till Örebro universitet.

Nyckelord

Maskinteknik, Produktutveckling, Produktionsutveckling, Systemtillgänglighet, Process & Information, Dataanalytik, Digitalisering, Cirkulära affärsmodeller, digital tvilling.

Forskning

Magnus Löfstrands forskning genomförs i industriella samarbeten varför industribehoven, aktiviteter i utvecklingsprocessen och i försäljningsprocessen alltid måste hanteras.

Metoder och verktyg som utvecklas i forskningen baseras ofta på maskintekniska och informationstekniska data, och syftar ofta till att öka kunskapen om systemtillgänglighet i maskintekniska tillämpningar. En avsikt är att stödja industrin avseende utveckling av tillgänglighetsbaserade erbjudanden.

Metoder och verktyg som utvecklas kan användas till att utvärdera och jämföra alternativa utvecklingslösningar, utvärdera industriell utvecklingskapacitet och effekter av olika utvecklingsval i termer av tid, kostnad och kvalitet, samt skapa bättre beslutsunderlag snabbare än vad som var möjligt tidigare. Se gärna Löfstrands forskningssida för ytterligare information.

Industriklimatet idag präglas av ständigt nya krav inklusive ökade krav på samarbete. Löfstrands forskning berör därför även metoder och verktyg för distribuerat samarbete med främst ingenjörsarbete som tillämpning. 

Undervisning

Löfstrand har under elva år vid Luleå tekniska universitet handlett i och koordinerat kursen SIRIUS – Kreativ produktutveckling. I kursen deltog sistaårsstudenter som i olika grupper löste skarpa industriproblem åt olika företag. (Ibland deltog även studenter från Produkt- och produktionsutveckling på Chalmers och från Center for Design Research vid Stanford University.) Projekten täckte alla steg i produktutvecklingsprocessen från behov och idé till färdig produkt i form av fungerande prototyp. 

Löfstrand har undervisat i Teknisk produktutveckling samt assisterat i olika CAD-kurser (Computer Aided Design). Löfstrand har även undervisat i doktorandkurser och har handlett doktorander. Se gärna Löfstrands engelska undervisningssida för mer information.

Undervisning vid Örebro universitet

Löfstrand undervisar i civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi

  • MT507G Konstruktionsteknik för civilingenjörer, 9Hp, årskurs tre 

Löfstrand är även examinator för en samling kurser i årskurs fem, MT502A Processutveckling och innovation 30Hp, samt examinerar och undervisar i två kurser som där ingår:

  • Vetenskaplig metod, rapportering och akademiskt skrivande 6Hp
  • Tillförlitlighet, tillgänglighet, underhållbarhet och säkerhetsmodellering för system och processer 9Hp

Därutöver handleder och examinerar Magnus Löfstrand examensarbeten i ingenjörsprogrammen (180 hp) Maskinteknik, Industriell design och produktutveckling och Industreill ekonomi, samt i civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300hp.

Utbildning

Magisterexamen, Maskinteknik, Luleå tekniska universitet (LTU), 2002.

PhD, Datorstödd maskinkonstruktion, LTU, 2007. 

Akademiska utnämningar

Docent i Produkt- och produktionsutveckling, Chalmers tekniska högskola, 2015.

Professor i Maskinteknik vid Örebro universitet, 2016 

Uppdrag och medlemskap i professionella organisationer

Medlem, American Society of Mechanical Engineers (ASME)

Samarbeten

Umeå Universitet, Logic and Applications

Uppsala Universitet, UDBL

The University of Nottingham, Faculty of Engineering

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Licentiatavhandlingar, sammanläggningar |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Licentiatavhandlingar, sammanläggningar

Rapporter