This page in English

Magnus Löfstrand

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

E-post:

Telefon: 019 303283, 0707 959429

Rum: T2265

Magnus Löfstrand
Forskningsämne

Om Magnus Löfstrand

Magnus Löfstrand, född 1974, är professor i Maskinteknik vid Örebro Universitet. Se gärna Löfstrands beskrivning av ämnet Maskinteknik på engelska.

Löfstrand arbetade som forskare i Datorstödd maskinkonstruktion vid Luleå tekniska universitet från disputationen 2007 till juli 2013. Därefter arbetade Löfstrand två år vid Uppsala Universitet, Uppsala Databaslaboratorium och slutligen ett år vid Umeå Universitets institution för Datavetenskap i forskningsgruppen Logic and Applications, innan han rekryterades till Örebro universitet.

Nyckelord

Maskinteknik, Produktutveckling, Produktionsutveckling, Systemtillgänglighet, Process & Information, Dataanalytik, Digitalisering, Cirkulära affärsmodeller, digital tvilling.

Forskning

Magnus Löfstrands forskning genomförs i industriella samarbeten varför industribehoven, aktiviteter i utvecklingsprocessen och i försäljningsprocessen alltid måste hanteras.

Metoder och verktyg som utvecklas i forskningen baseras ofta på maskintekniska och informationstekniska data, och syftar ofta till att öka kunskapen om systemtillgänglighet i maskintekniska tillämpningar. En avsikt är att stödja industrin avseende utveckling av tillgänglighetsbaserade erbjudanden.

Metoder och verktyg som utvecklas kan användas till att utvärdera och jämföra alternativa utvecklingslösningar, utvärdera industriell utvecklingskapacitet och effekter av olika utvecklingsval i termer av tid, kostnad och kvalitet, samt skapa bättre beslutsunderlag snabbare än vad som var möjligt tidigare. Se gärna Löfstrands forskningssida för ytterligare information.

Industriklimatet idag präglas av ständigt nya krav inklusive ökade krav på samarbete. Löfstrands forskning berör därför även metoder och verktyg för distribuerat samarbete med främst ingenjörsarbete som tillämpning. 

Undervisning

Löfstrand har under elva år vid Luleå tekniska universitet handlett i och koordinerat kursen SIRIUS – Kreativ produktutveckling. I kursen deltog sistaårsstudenter som i olika grupper löste skarpa industriproblem åt olika företag. (Ibland deltog även studenter från Produkt- och produktionsutveckling på Chalmers och från Center for Design Research vid Stanford University.) Projekten täckte alla steg i produktutvecklingsprocessen från behov och idé till färdig produkt i form av fungerande prototyp. 

Löfstrand har undervisat i Teknisk produktutveckling samt assisterat i olika CAD-kurser (Computer Aided Design). Löfstrand har även undervisat i doktorandkurser och har handlett doktorander. Se gärna Löfstrands engelska undervisningssida för mer information.

Undervisning vid Örebro universitet

Löfstrand undervisar i civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi

  • MT507G Konstruktionsteknik för civilingenjörer, 9Hp, årskurs tre 

Löfstrand är även examinator för en samling kurser i årskurs fem, MT502A Processutveckling och innovation 30Hp, samt examinerar och undervisar i två kurser som där ingår:

  • Vetenskaplig metod, rapportering och akademiskt skrivande 6Hp
  • Tillförlitlighet, tillgänglighet, underhållbarhet och säkerhetsmodellering för system och processer 9Hp

Därutöver handleder och examinerar Magnus Löfstrand examensarbeten i ingenjörsprogrammen (180 hp) Maskinteknik, Industriell design och produktutveckling och Industreill ekonomi, samt i civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300hp.

Utbildning

Magisterexamen, Maskinteknik, Luleå tekniska universitet (LTU), 2002.

PhD, Datorstödd maskinkonstruktion, LTU, 2007. 

Akademiska utnämningar

Docent i Produkt- och produktionsutveckling, Chalmers tekniska högskola, 2015.

Professor i Maskinteknik vid Örebro universitet, 2016 

Uppdrag och medlemskap i professionella organisationer

Medlem, American Society of Mechanical Engineers (ASME)

Samarbeten

Umeå Universitet, Logic and Applications

Uppsala Universitet, UDBL

The University of Nottingham, Faculty of Engineering

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Licentiatavhandlingar, sammanläggningar |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Reed, S. , Löfstrand, M. & Andrews, J. (2021). Modelling cycle for simulation digital twins. Manufacturing Letters, 28, 54-58.
Reed, S. , Löfstrand, M. & Andrews, J. (2019). An efficient algorithm for computing exact system and survival signatures of K-terminal network reliability. Reliability Engineering & System Safety, 185, 429-439.
Lindström, J. , Löfstrand, M. , Kalhori, V. , Helgoson, M. , Nyström, M. , Liljedahl, B. , Mäki, R. & Karlsson, L. (2016). A function innovation model for the manufacturing industry. Journal of Multi Business Model Innovation and Technology, 3 (1), 1-28.
Lindström, J. , Sas, D. , Lideskog, H. , Löfstrand, M. & Karlsson, L. (2015). Defining Functional Products through their constituents. International Journal of Product Development, 20 (1), 1-24.
Alzghoul, A. , Backe, B. , Löfstrand, M. , Byström, A. & Liljedahl, B. (2014). Comparing a knowledge-based and a data-driven method in querying data streams for system fault detection: A hydraulic drive system application. Computers in industry (Print), 65 (8), 1126-1135.
Löfstrand, M. , Kyösti, P. , Reed, S. & Backe, B. (2014). Evaluating availability of functional products through simulation. Simulation Modelling Practice and Theory, 47, 196-209.
Karlsson, L. , Karlberg, M. & Löfstrand, M. (2013). Editorial. International Journal of Product Development, 18 (1), 1-2.
Karlberg, M. , Löfstrand, M. , Sandberg, S. & Lundin, M. (2013). State of the art in simulation driven design. International Journal of Product Development, 18 (1), 68-87.
Lindström, J. , Löfstrand, M. , Karlberg, M. & Karlsson, L. (2012). A development process for Functional Products: hardware, software, service support system and management of operation. International Journal of Product Development, 16 (3/4), 284-303.
Löfstrand, M. , Backe, B. , Kyösti, P. , Lindström, J. & Reed, S. (2012). A model for predicting and monitoring industrial system availability. International Journal of Product Development, 16 (2), 140-157.
Löfstrand, M. , Backe, B. , Kyösti, P. , Lindström, J. & Reed, S. (2012). A model for predicting and monitoring industrial system availability. International Journal of Product Development, 16 (2), 140-157.
Alzghoul, A. , Löfstrand, M. & Backe, B. (2012). Data stream forecasting for system fault prediction. Computers & industrial engineering, 62 (4), 972-978.
Lindström, J. , Löfstrand, M. , Karlberg, M. & Karlsson, L. (2012). Functional product development: what information should be shared during the development process?. International Journal of Product Development, 16 (2), 95-111.
Karlsson, L. , Lindström, J. & Löfstrand, M. (2012). Functional Products: Goodbye to the industrial age. Ericsson Business Review., 18 (2), 21-24.
Löfstrand, M. , Reed, S. , Karlberg, M. , Andrews, J. , Karlsson, L. & Dunnett, S. (2012). Modelling and simulation of functional product system availability and support costs. International Journal of Product Development, 16 (3-4), 304-325.
Löfstrand, M. , Andrews, J. , Karlberg, M. & Karlsson, L. (2011). Functional product system availability: simulation-driven design and operation through coupled multi-objective optimisation. International Journal of Product Development, 13 (2), 119-131.
Alzghoul, A. & Löfstrand, M. (2011). Increasing availability of industrial systems through data stream mining. Computers & industrial engineering, 60 (2), 195-205.
Karlsson, L. , Pahkamaa, A. , Karlberg, M. , Löfstrand, M. , Goldak, J. & Pavasson, J. (2011). Mechanics of materials and structures: a simulation-driven design approach. Journal of Mechanics of Materials and Structures, 6 (1-4), 277-301.
Löfstrand, M. & Isaksson, O. (2010). A process modelling and simulation approach for business decision support in pre-conceptual product design. International Journal of Product Development, 12 (2), 158-175.
Löfstrand, M. (2010). Linking design process activities to the business decisions of the firm: an example from the aerospace industry. International Journal of Product Development, 12 (2), 141-157.
Löfstrand, M. (2007). Functional product development challenges collaborative working environment practices. International Journal of e-collaboration, 3 (4), 63-80.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Löfstrand, M. (2007). A modelling and simulation approach for linking design activities to business decisions. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Luleå: Luleå University of Technology.

Kapitel i böcker, del av antologier

Paul, S. & Löfstrand, M. (2020). Discrete Time Sliding Mode Control of Milling Chatter. I: ICCSAMA 2019: Advanced Computational Methods for Knowledge Engineering (ss. 381-390). . Springer-Verlag New York.
Löfstrand, M. (2009). Functional product development challenges collaborative work practices. I: Ned Kock, Virtual Team Leadership and Collaborative Engineering Advancements: Contemporary Issues and Implications (ss. 203-216). . IGI Global.

Konferensbidrag

Paul, S. & Löfstrand, M. (2019). Intelligent Fault Detection Scheme for Drilling Process. I: ICCMA 2019 2019 The 7th International Conference on Control, Mechatronics and Automation. Konferensbidrag vid 7th International Conference on Control, Mechatronics and Automation (ICCMA 2019), Delft, Netherlands, November 6-8, 2019. (ss. 347-351). Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).
Eklund, P. , Johansson, M. , Löfstrand, M. & Winter, M. (2019). Many-Valued and Many-Sorted Structure Relations. I: Harold (Mike) Stowe; Tyson R. Browning; Steven D. Eppinger; Jintin Tran; Paulo Montijo, Proceedings of the 21st International Dependency and Structure Modeling Conference. Konferensbidrag vid 21st International DSM Conference (DSM 2019), Monterey, CA, USA, September 23-25, 2019 (ss. 141-150).
Eklund, P. & Löfstrand, M. (2019). Uncertainty of value and structure. I: Novak, V; Marik, V; Stepnicka, M; Navara, M; Hurtik, P, Proceedings of the 11th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology (EUSFLAT 2019). Konferensbidrag vid 11th Conference of the European-Society-for-Fuzzy-Logic-and-Technology (EUSFLAT 2019), Prague, The Czech Republic, September 9-13, 2019 (ss. 370-375). Atlantis Press.
Reed, S. & Löfstrand, M. (2016). Logical Representation of Maintenance Procedures for Verification and Analysis. Konferensbidrag vid SoSE and Cyber Physical Systems, from academia to application and back, Kongsberg, Norway, June 12-15, 2016.
Eklund, P. & Löfstrand, M. (2016). Many-valued logic in manufacturing. I: 11th International Symposium Advances in Artificial Intelligence and Applications. Konferensbidrag vid 11th International Symposium Advances in Artificial Intelligence and Applications, Gdansk, Poland, September 11-14, 2016.
Reed, S. & Löfstrand, M. (2015). Estimating the availability of hydraulic drive systems operating under different functional profiles through simulation. Konferensbidrag vid The 21st AR2TS, Advances in Risk and Reliability Technology Symposium, Burliegh Court, Loughborough, UK, June 23-25, 2015.
Lindström, J. , Löfstrand, M. , Reed, S. & Alzghoul, A. (2014). Use of Cloud Services in Functional Products: Availability Implications. I: Product Services Systems and Value Creation Proceedings of the 6th CIRP Conference on Industrial Product-Service Systems. Konferensbidrag vid 6th CIRP Conference on Industrial Product-Service Systems (IPSS), Univ Windsor, Windsor, Canada, May 1-2, 2014 (ss. 368-372). Elsevier.
Lindström, J. , Plankina, D. , Lideskog, H. , Löfstrand, M. & Karlsson, L. (2013). Functional product development: criteria for selection of design methods on strategic and operational levels. I: Yoshiki Shimomura, Koji Kimita, The Philosopher's Stone for Sustainability Proceedings of the 4th CIRP International Conference on Industrial Product-Service Systems, Tokyo, Japan, November 8th–9th, 2012. Konferensbidrag vid 4th CIRP International Conference on Industrial Product-Service Systems, Tokyo, Japan, November 8-9, 2012 (ss. 25-30). Springer.
Reed, S. , Löfstrand, M. , Karlsson, L. & Andrews, J. (2013). Service support system modelling language for simulation-driven development of functional products. I: Rajkumar Roy, Ashutosh Tiwari, Andy Shaw, Colin Bell and Paul Phillips, 2nd International Through-life Engineering Services Conference. Konferensbidrag vid 2nd International Through-Life Engineering Services Conference (TESConf), Cranfield Univ., Cranfield, England, November 5-6, 2013 (ss. 420-424). Elsevier.
Reed, S. , Andrews, J. , Dunnett, S. , Kyösti, P. , Backe, B. , Löfstrand, M. & Karlsson, L. (2012). A modelling language for maintenance task scheduling. I: 11th International Probabilistic Safety Assessment and Management Conference and the Annual European Safety and Reliability Conference 2012. Konferensbidrag vid 11th International Probabilistic Safety Assessment and Management Conference and the Annual European Safety and Reliability Conference 2012 (PSAM11, ESREL 2012), Helsinki, Finland, June 25-29, 2012 (ss. 201-211). New York: Curran Associates, Inc..
Karlberg, M. , Löfstrand, M. , Marjavaara, D. & Lundström, T. S. (2012). Simulation driven processing function development, offering and operation. I: ASME 2012 International Mechanical Engineering Congress and Exposition, Proceedings (IMECE2012). Konferensbidrag vid ASME 2012 International Mechanical Engineering Congress & Exposition IMECE2012, Houston, Texas, USA, November 9-15, 2012 (ss. 1561-1572). New York, USA: ASME Press.
Reed, S. , Andrews, J. , Löfstrand, M. & Karlsson, L. (2012). The design and modelling of maintenance during the development of functional products or product service systems. I: Rajkumar Roy, Essam Shehab, Chris Hockley, Samir Khan, Enduring and cost-effective engineering support solutions proceedings of the 1st International Conference on Through-life Engineering Services. Konferensbidrag vid The 1st International Conference on Through-life Engineering Services (TESConf 2012), Cranfield University, Shrivenham, UK, November 5-6 November, 2012. Cranfield, Bedford: Cranfield University Press.
Alzghoul, A. , Löfstrand, M. , Karlsson, L. & Karlberg, M. (2011). Data stream mining for increased functional product availability awareness. I: Hesselbach, J. & Herrmann, C., Functional Thinking for Value Creation Proceedings of the 3rd CIRP International Conference on Industrial Product Service Systems, Technische Universität Braunschweig, Braunschweig, Germany, May 5th - 6th, 2011. Konferensbidrag vid 3rd CIRP International Conference on Industrial Product Service Systems, Technische Universität Braunschweig, Braunschweig, Germany, May 5-6, 2011 (ss. 237-241). Springer Berlin/Heidelberg.
Kyösti, P. , Reed, S. , Löfstrand, M. , Andrews, J. , Karlsson, L. & Dunnett, S. (2011). Simulation of industrial support systems in the context of functional products. I: Darren Prescott, Rasa Remenyte-Prescott, Proceedings of the 19th AR2TS Advances in Risk and Reliability Technology Symposium. Konferensbidrag vid 19th AR2TS Advances in Risk and Reliability Technology Symposium, Swan's Nest, Stratford-upon-Avon, UK, April 12-14, 2011 (ss. 275-288). Nottingham: University of Nottingham.
Johanson, M. , Johansson, L. , Löfstrand, M. & Karlsson, L. (2011). Turning an hourglass into a diamond inter-organizational collaborative work in the enterprise of the future. I: 15th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics (WMSCI 2011). Konferensbidrag vid 15th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics (WMSCI 2011), International Symposium on Collaborative Enterprises, Orlando, United States, June 19-22, 2011.
Reed, S. , Andrews, J. , Dunnett, S. , Karlberg, M. , Karlsson, L. & Löfstrand, M. (2010). Modelling service support system reliability. Konferensbidrag vid First IFAC Workshop on Advanced Maintenance Engineering, Services and Technology, Lisbon, Portugal, July 1-2, 2010 (ss. 56-61). Elsevier.
Johanson, M. , Löfstrand, M. & Karlsson, L. (2009). Collaborative innovation through distributed engineering services. I: Proceedings of International Multi-Conference on Engineering and Technological Innovation. Konferensbidrag vid International Multi-Conference on Engineering and Technological Innovation, Orlando, Florida, USA, July 10-13, 2009.
Löfstrand, M. & Johanson, M. (2008). User-driven design of a flexible distance education environment rationale, lessons learned and future implications. I: Rose, K., Sixth International Conference on Creating, Connecting and Collaborating through Computing, C5 2008. Konferensbidrag vid Sixth International Conference on Creating, Connecting and Collaborating through Computing, C5 2008, Poitiers, France, 14 - 16 January 2008 (ss. 85-92). Los Alamitos, USA: IEEE Computer Society.
Löfstrand, M. , Larsson, T. & Karlsson, L. (2006). An activity based simulation approach to functional product development. I: Leandro Soares Indrusiak, Lennart Karlsson, Adam Pawlak, Kurt Sandkuhl, Challenges in collaborative engineering: CCE '06 State of the Art and Future Challenges in Collaborative Design: proceedings of the International Workshop April 19-20 2006, Prague, Czech Republic in conjunction with DDECS '06. Konferensbidrag vid Challenges in collaborative engineering: CCE '06, Prague, Czech Republic, April 19-20 April, 2006 (ss. 107-118). Jönköping, Sweden: Department of Computer & Electrical Engineering, School of Engineering, Jönköping University.
Löfstrand, M. , Larsson, T. & Karlsson, L. (2005). Demands on engineering design culture for implementing functional products. I: Samuel, A. & Lewis, W., Proceedings ICED 05, the 15th International Conference on Engineering Design, Melbourne, Australia, 15.-18.08.2005. Konferensbidrag vid 5th International Conference on Engineering Design - ICED 05, Melbourne, Australia, 15 - 28 August, 2005 (ss. 172-173). Glasgow, United Kingdom: The Design Society.
Larsson, A. , Törlind, P. , Bergström, M. , Löfstrand, M. & Karlsson, L. (2005). Design for versatility: the changing face of workspaces for collaborative design. I: Samuel, A. & Lewis, W. (eds.), Proceedings ICED 05, the 15th International Conference on Engineering Design. Konferensbidrag vid 15th International Conference on Engineering Design (ICED 05), Melbourne, Australia, August 15-28, 2005. Melbourne: The Institution of Engineers, Australia.
Karlsson, L. , Löfstrand, M. , Larsson, A. , Törlind, P. , Larsson, T. , Elfström, B. & Isaksson, O. (2005). Information driven collaborative engineering: enabling functional product innovation. I: Gianni Jacucci, Adam Pawlak, Kurt Sandkuhl, Challenges in Collaborative Engineering - CCE '05 the knowledge perspective in collaborative engineering : proceedings of the International Workshop 14th-15th April 2005, Sopron, Hungary in conjunction with DDECS '05. Konferensbidrag vid CCE '05 ; the knowledge perspective in collabotative engineering, Sopron, Hungary, 14t-15th April, 2005. Jönköping, Sweden: Department of Computer & Electrical Engineering, School of Engineering, Jönköping University.
Törlind, P. , Larsson, A. , Löfstrand, M. & Karlsson, L. (2005). Towards true collaboration in global design teams?. I: Andrew Samuel, William Lewis, Proceedings ICED 05, the 15th International Conference on Engineering Design. Konferensbidrag vid 15th International Conference on Engineering Design (ICED 05), Melbourne, Australia, August 15-28, 2005. Barton: Institution of Engineers, Australia.
Löfstrand, M. & Thompson, G. (2003). Design management lessons learned from two studies in new product design. I: Folkeson, A., Proceedings of ICED 03, the 14th International Conference on Engineering Design, Stockholm. Konferensbidrag vid ICED 03, 14th International Conference on Engineering Design, Stockholm, Sweden, 19 - 21 August, 2003 (ss. 515-516). Glasgow, United Kingdom: The Design Society.
Löfstrand, M. , López-Mesa, B. & Thompson, G. (2003). The use of product development process as a means of implementing company strategy. I: Hustad, T. P. & Karlsson, C., 10th International Product Development Management Conference. Konferensbidrag vid 10th International Product Development Management Conference, Brussels, Belgium, June 10-11, 2003 EASIM, European Institute for Advanced Studies in Management. EASIM, European Institute for Advanced Studies in Management.

Licentiatavhandlingar, sammanläggningar

Löfstrand, M. (2004). Hardware design as a basis for functional product development. Lic.-avh. (Sammanläggning) Luleå: Luleå tekniska universitet.

Rapporter

Larsson, D. , Löfstrand, M. & Åkerström, P. (2000). Computer visualisations in design for maintainability. Luleå: Luleå University of Technology (Technical report / Luleå University of Technology 2000:01).