This page in English

Forskningsprojekt

En generell digital tvilling baserad på statistiska och logiska modeller för innovationer inom gruvindustrin

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2022 - 2025

Kontaktperson

Magnus Löfstrand

Forskningsämne

Projektet avser att stödja en mer hållbar gruvproduktionsprocess genom att koppla samman processmodell, informationsmodell och affärsmodell via en digitala tvillingmodell, Målet med DT-MINN-projektet är att förbättra hållbarheten vad gäller utvinning av råvaror genom att vidareutveckla simuleringsmodelleringen avseende tillgänglighet och underhåll samt logisk modellering av tekniska fel. 

Förväntade effekter och resultat

Huvudresultaten kommer att bestå av vidareutvecklade:

  • Distribuerad digital tvillingplattform för simulering och prediktering av produktionsprocessens tillgänglighet samt optimering av underhåll
  • Gränssnitt mellan ovanstående system och i första hand Epiroc-maskiner i Kaunis IT-infrastruktur och produktionsprocess
  • Informationsmodeller för ovanstående 

Projektpartners

  • Örebro University, Maskinteknik
  • Umeå University, Datavetenskap
  • Epiroc Rock Drills AB
  • Kaunis Iron AB
  • MinProc Analys AB

Finansiärer

  • Vinnova

Samarbetspartners