This page in English

Malin Karlberg Traav

Befattning: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post: bWFsaW4ua2FybGJlcmctdHJhYXY7b3J1LnNl

Telefon: 019 303662

Rum: P2229

Malin Karlberg Traav
Forskningsämne

Om Malin Karlberg Traav

  

Malin Karlberg Traav är leg. sjuksköterska och disputerade 2020 med avhandlingen Evidence-based nursing – reflections from different perspectives.

Sedan februari 2018 har Malin en anställning som adjunkt vid Institutionen för Hälsovetenskaper.

Malin undervisar på grundutbildning och specialistutbildning för sjuksköterskor.

Malins forskningsområde utgår från evidensbaserad omvårdnad, främst från några valda perspektiv; ledarskap, arbetsklimat, forskningsanvändning och teoretisk förankring i klinisk kontext. Malin deltar också i ett internationellt projekt där syftet med studien är att undersöka utbildningsbehoven och förutsättningar för effektiv implementering bland sjuksköterskor inom intensivvård då patienter vårdas i bukläge.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Konferensbidrag

Manuskript

Rapporter

Övrigt