This page in English

Malin Karlberg Traav

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303662

Rum: P2349

Malin Karlberg Traav
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Malin Karlberg Traav

Malin Karlberg Traav är legitimerad sjuksköterska och disputerade vid Institutionen för Hälsovetenskaper den 12 juni 2020.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Torsy, T. , Deswarte, W. , Karlberg-Traav, M. & Beeckman, D. (2021). Effect of a dynamic mattress on chest compression quality during cardiopulmonary resuscitation. Nursing in Critical Care.
Karlberg-Traav, M. , Gabrielsson, H. & Cronqvist, A. (2014). Conceptions of an implemented nursing philosophy: A phenomenographic study. Clinical Nursing Studies, 2 (3), 86-96.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Karlberg-Traav, M. (2020). Evidence-based nursing: reflections from different perspectives. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro University.

Konferensbidrag

Karlberg-Traav, M. , Cronqvist, A. , Forsman, H. , Johansson, G. , Möller, M. & Eriksson, M. (2016). Leading for research: an intervention to facilitate research utilization. I: Nordic Conference in Nursing Research Methods and Networks for the future. Konferensbidrag vid Nordic Conference in Nursing Research 2016, Stockholm, Sweden, 15-17 June.

Manuskript

Rapporter

Edelbring, S. , Karlberg-Traav, M. , Hultgren, A. , Alverland, V. & Edgren, G. (2020). Förslag till pedagogisk strategi och åtgärder för att stärka genomströmningen i medicinsk vetenskap inom sjuksköterske-programmet. Örebro: Örebro universitet (Rapport från inst. f. Hälsovetenskaper ).

Övrigt

Eriksson, M. , Karlberg-Traav, M. , Dahlberg, K. & Cronqvist, A. (2020). Interventions performed to improve evidence-based nursing?: how are the patient's perspectives met?. NIHR.