This page in English

Forskningsprojekt

Prone Tection - en intervjustudie med avsikt att undersöka behovet av utbildningsmaterial vid vård av patienter som lagts i bukläge för att stödja patientens andningsfunktion

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Dimitri Beeckman

Forskningsämne

Under Covid-19 pandemin ökade antalet kritiskt sjuka patienter som krävde intensivvård och mekanisk ventilation. Patienter med intensivvårdskrävande svår akut andningssvikt (acute respiratory distress-syndrom ARDS), ett tillstånd som kännetecknas av akut inflammatorisk lungskada, vårdas i bukläge för att förbättra ventilationen. Tidig och kontinuerlig behandling i bukläge av patienter med ARDS, uppvisar en positiv påverkan på överlevnad (mortalitet) då behandlingen pågick i mer än 16 dagar.

Alla patienter med Covid-19 infektion får inte samma problematik men de som får kritiska problem, så som ARDS, behöver vårdas inom intensivvård och i bukläge. Att vårdas i bukläge ökar överlevnad för patienter med ARDS, men en vanligt sedd komplikation är skador på huden så som hudirritation och trycksår. I en internationell expertpanel bestående av elva personer omfattande både kliniskt arbetande sjukvårdspersonal samt forskare, genomförde en granskning av underlag som framtagits för att informera sjukvårdspersonal om hur vård i bukläge ska genomföras. Panelen ombads också identifiera var ett behov av utveckling låg. Expertgruppen identifierade ett behov av evidensbaserad utbildning och träning för den vårdande personalen inom intensivvård då patienter behöver vårdas I bukläge. Med utgångspunkt i detta behöver en intervjustudie med personal inom intensivvård genomföras för att identifiera utbildningsbehov samt utbildning och träning relaterat till vård I bukläge.

  1. Syftet med studien är att undersöka utbildningsbehov vad gäller positionering och att vårda kritiskt sjuka patienter i bukläge.
  2. Synliggöra och utveckla hur utbildning och träning bör genomföras relaterat till vård av patient i bukläge inom intensivvård.

Samarbetspartners

  • Anika Fourie, Ghent University