This page in English

Forskningsprojekt

Evidensbaserad omvårdnad - hur når vi dit?

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Mats Eriksson

Forskningsämne

Projektet har för avsikt att förstå evidensbaserad omvårdnad och hur relationen mellan arbetsklimat, ledarskap och sjuksköterskors forskningsanvändning påverkar omvårdnaden. En intervention har genomförts där fokus låg på praktisk användning av olika verktyg som tillsammans med en reflekterande hållning kan göra att sjuksköterskornas chefer finner framkomlig väg i en stöttande hållning. Vidare avser projektet undersöka relationen mellan arbetsklimatet och sjuksköterskors självskattade forskningsanvändning, då det kan antas att ett kreativt arbetsklimat stödjer sjuksköterskors användning av forskningsresultat i omvårdnaden.

Finansiärer

  • Region Örebro Län

Samarbetspartners

  • Agneta Cronqvist, Ersta Sköndal Bräcke högskola
  • Gunilla Johansson, Ersta Sköndal Bräcke högskola
  • Henrietta Forsman, Högskolan Dalarna