This page in English

Malin Ugarph Edfeldt

Befattning: Doktorand Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post: bWFsaW4udWdhcnBoLWVkZmVsZHQ7b3J1LnNl

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: -

Forskningsämne

Om Malin Ugarph Edfeldt

Om Malin Ugarph Edfeldt

Malin är specialist  i anestesi och intensivvård sedan 2015 Sedan 2017 är hon medicinskt ansvarig överläkare för obstetrisk anestesi på ANIVA (Anestesi och intensivvårdskliniken), USÖ (Universitetssjukhuset i Örebro), Region Örebro Län.

Forskning

Malins forskning fokuserar på förlossningssmärtlindring och dess inverkan på förlossningsupplevelse och obstetriskt utfall.  Hon blev doktorand april 2020.  Huvudhandledare är Helena Backman, docent KK (Kvinnokliniken), bihandledare är Karin Hildén, phD KK, och Hans Hjelmqvist, prof ANIVA, samtliga vid Region Örebro Län.

Undervisning

Malin är BAS-grupps handledare för läkarstudenter vid Örebro universitet.

På specialistsjuksköterskeprogrammet- anestesi  vid Örebro universitet undervisar Malin i obstetrisk anestesi. Samma ämne undervisar hon även om på nationell ST-kurs. Utöver obstetrisk anestesi har Malin föreläst om regionalanestesi både för specialistsjuksköterskor och ST-läkare.

CEPS, Center for Education in Pediatric Simulator, är en tematräning för neonatal återupplivning, där Malin ingår i Region Örebro Läns instruktörsgrupp.

Samarbeten

Malins forskningsprojekt är ett samarbete mellan forskare på Kvinnokliniken och ANIVA på USÖ.

CAN (Cancer and anesthesia)-studien, är ett internationellt projekt, som studerar olika narkosmedels effekt på överlevnad efter cancerkirurgi, som koordineras från Västerås. Malin är en av de regionala ansvariga för insamlande av material från Region Örebro Läns

Malin är lokalt ansvarig för insamlande av data för EPIMAP (European Practices in the Management of Accidental dural Puncture in Obstetrics), en internationell studie som undersöker förekomst av post spinal punktions huvudvärk.

Uppdrag

Malin tjänstgjorde som studierektor 2015-2019. Under de åren var hon aktiv inom den nationella styrgruppen KVAST, Kvalitets säkring av specialist tjänstgöring, för Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård.

Malin har ett övergripande organisatoriskt ansvar för den anestesiavdelning på USÖ som ansvarar för anestesi till kirurg- urolog-, neurokirurgiska, gynekologiska och obstetriska samt traumapatienter.