This page in English

Hans Hjelmqvist

Befattning: Professor Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post: aGFucy5oamVsbXF2aXN0O29ydS5zZQ==

Telefon: 019 302209

Rum: X4301

Hans Hjelmqvist
Forskningsämne

Om Hans Hjelmqvist

Hans Hjelmqvist är professor i Anestesi och Intensivvård vid Örebro Universitet och Örebro universitetssjukhus.

Han är vidare ämnesansvarig för forskarutbildningsämnet Medicinks Vetenskap vid fakulteten för Medicin och Hälsa samt inriktningsansvarig för för forskarutbildningen inom Medicin och Kirurgi. Han är även examinator för flera forskarutbildningskurser. 

Vidare är han kontaktperson för forskningsämnet kirurgi. 

Utanför universitetet är han styrelseledamot av Svenska Läkaresällskapet och ordförande för dess utbildningsdelegation. Vidare ingår han i Scialstyrelsens ST-råd. Internationellt har han uppdrag för ESICM (European Society of Intensive Care Medicine) samt AMEE (Association for Medical Education in Europe). Han har tidigare även varit Vice President i UEMS (European Union of Medical Specialists), en organisation för 1,6 miljoner specialister i Europa.

Han har sysslat med utbildningsfrågor sedan 1982 vid Karolinska Institutet och är där ledamot av KI:s pedagogiska akademi. I Örepro har han tidigare varit programansvarig för läkarprogrammet samt vice dekan för Örebros ansökan om 6-årigt läkarprogram.

Hans forskning är dels biologisk forskning och pedagogisk forskning:

Biologisk forskning

a) Samarbete med Karolinska Institutiet. Forskning på intensivvårdspatienter för att se samband av ferritinnivåer och utvecklande av HLH (Hemofagocyterande lymfohistiocytos). Samarbete med Professor Jan-Inge Henter (studieansvarig), barnonkologin samt Centrum för Infektionsforskning vid Karolinska Universitetssjukhuset. 

b) Ingår i SIVA (sepsis på IVA) projektet vid Örebro Universitet. Här studeras ett antal markörer för Sepsis på patienter som söker till sjukhuset via akutmottagningen med diagnosen Sepsis.

c) Tillsammans med Professor Magnus Grenegård, Örebro universitet avser vi studera trombocytfunktionen vid Svårt sjuka patienter som behöver intensivvård.

d) Experimentell stordjursforskning av IgY-antikroppar vid pseudomonas pneumoni. Samarbete med dokotranden Aleksander Otterbeck och Professor Miklos Lipscey, Uppsala Universitet.

e) Smärtlindrings betydelse för förlossningsupplevelsen. Samarbete med Heöena Fadl (huvudansvarig för projektet) samt doktoranden Malin Ugarph-Edfeldt

Pedagogisk forskning

a) Ingår i ett större nätvärk kring pedagogisk forskning lett av Samuel Edelbring

b) Samarbete med Professor Björn Meister och Docent Charlotte Sillén (huvudman för anslag från Wallenberg-stiftelsen)  kring forskning av Datorstödd undervisning via "SECTRA"-bord inom anatomiundervisning vid KI.

e) Forskningsprojekt kring verksamhetsförlagd utbildning av Anestesisjuksköterskor samt handledarnas perspektiv med docent Maria Jansson, Professor Karin blomberg och doktoranden Jakob Hedlund

f) Ingår i Docent Yvonnes Freunds forskargrupp. Forskning om rehabilitering efter Covid-19.

 

 

 

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Böcker |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Böcker

  • Venizelos, N. , Sirsjö, A. , Ericsson, E. , Johansson, M. , Hjelmqvist, H. , Jendle, J. , Eriksson, M. , Karlsson, M. & et al. Venizelos, N. (ed.) , Sirsjö, A. (ed.) , Ericsson, E. (ed.) , Johansson, M. (ed.) , Hjelmqvist, H. (ed.) , Jendle, J. (ed.) , Eriksson, M. (ed.) , Karlsson, M. (ed.) & Möller, M. (ed.) (2018). Örebro University’s Nobel Day Festivities: Book of abstracts, 2018. Örebro: Örebro universitet.
  • Venizelos, N. , Sirsjö, A. , Andersson, S. , Hjelmqvist, H. , Karlsson, M. , Ericsson, E. , Söderquist, B. , Eriksson, M. & et al. Venizelos, N. (ed.) , Sirsjö, A. (ed.) , Andersson, S. (ed.) , Hjelmqvist, H. (ed.) , Karlsson, M. (ed.) , Ericsson, E. (ed.) , Söderquist, B. (ed.) , Eriksson, M. (ed.) & Möller, M. (ed.) (2017). Örebro University’s Nobel Day Festivities: Book of abstracts, 2017. Örebro: Örebro universitet.
  • Venizelos, N. , Sirsjö, A. , Grenegård, M. , Karlsson, M. , Andersson, S. , Hjelmqvist, H. , Ericsson, E. , Kihlgren, A. & et al. Venizelos, N. (ed.) , Sirsjö, A. (ed.) , Grenegård, M. (ed.) , Karlsson, M. (ed.) , Andersson, S. (ed.) , Hjelmqvist, H. (ed.) , Ericsson, E. (ed.) , Kihlgren, A. (ed.) & Söderquist, B. (ed.) (2016). Örebro University’s Nobel Day Festivities: Book of abstracts, 2016. Örebro: Örebro universitet.

Konferensbidrag

Manuskript