This page in English

Helena Backman

Befattning: Universitetslektor, adjungerad Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: -

Helena Backman
Forskningsämne

Om Helena Backman

Helena Backman (tidigare Fadl) är Docent och Överläkare (Specialist i obstetrik och gynekologi) vid Kvinnokliniken Universitetsjukhuset Örebro. Hennes huvudsakliga kliniska erfarenhet är inom mödrahälsovård och obstetrik, med speciellt fokus på gravida med diabetes.

Forskning

Helena disputerade 2012 vid Örebro Universitet på graviditetsdiabetes (GDM) i Sverige- både nationella obstetriska utfall och långtidskonsekvenser för mamman. Hon har fortsatt sin egen forskning inom området diabetes och graviditet. Helena Backamn är ansvarig forskare och projektledare för CDC4G- studien (www.cdc4g.se), som utvärderar konsekvenserna av de nya rekommenderade diagnosgränserna för GDM i Sverige. Helena är aktiv medlem i DPSG- Diabetes and pregnancy study group- www.dpsghome.org en internationell forskargrupp på området diabetes och graviditet. 

Helena handleder för tillfället 5 doktorander; vilka projekt som det handlar om hittar du här under respektive doktorands profilssida: Maryam Saeedi, Hanna Östling, Malin Ugarph-Edfeldt, Inga-Ros Valgeirsdottir.

Undervisning

Helena Backman (tidigare Fadl) undervisar inom Läkarprogrammet, genom att hålla seminarier inom Epidemiologi, vara basgruppshandledare och handleder regelbundet studenter i deras vetenskapliga arbeten. Helena Backman har även bidragit i utbildning av Diabetessköterskor flertalet gånger senaste åren. Helena Backman har skrivit  kapitel om diabetes och graviditet för Studentlitteraturs Lärobok inom Obstetrik och Gynekologi, samt Libers Bok Problemorienterad Gynekologi och Obstetrik.

Samarbeten

Förutom egna projekt har Helena Backman (tidigare Fadl) deltagit  i nationella multicenterstudier bl.a. Prematuritetsstudien och SWEPIS (Swedish post Term Induction study), där arbete fortgår med substudier till huvudstudierna ovan. Etablerat forskningssamarbete har pågått flera år med Professor David Simmons vid Western University, Sydney, Australien som även affilierad forskare till Kvinnokliniken Region Örebro Län.

Helena ingår i styrgruppen för COPE- den aktuella studien om Covid infektion hos gravida som pågår just nu- www.copestudien.se. Hon deltar även i internationell studie om diabetes under graviditet och Covid infektion som leds av Prof Mary Loeken vid Joslin Diabetes Center, Harvard.

Uppdrag

Helena representerar också Kvinnokliniken RÖL i styrgruppen för SNAKS-  Nationellt forskningsnätverk inom Obstetrik och Gynekologi (www.snaks.se) och är Ordförande för DIAB-ARG, en nationell arbetsgrupp för  Diabetes och Graviditet i Sverige inom SFOG (www.sfog.se). Helena Backman var även medlem i expertgruppen i samband med det nationella arbetet på Socialstyrelsen kring framtagandet nya riktlinjer för GDM 2015.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Böcker

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Manuskript