This page in English

Måns Edström

Tjänstetitel: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Forskningsämne

Om Måns Edström

Måns Edström tog läkarexamen och gjorde sitt avhandlingsarbete vid Linköpings Universitet inom immunologi och molekylärbiologi. Måns disputerade 2014 med avhandlingen "Regulation of immunity in Multiple Sclerosis: CD4+ T cells and the influence of natalizumab".

Sedan 2016 har Måns varit verksam kliniskt och forskningsmässigt på Anestesi- och Intensivvårdskliniken, Örebro Universitetssjukhus. Aktiva forskningsprojekt innefattar kliniska studier på gastrointestinala komplikationer efter hjärtkirurgi, experimentella interventioner vid hjärtstopp med hjärt-lungräddning i djurmodell och kliniska studier av patienter med avancerade kärlkirurgiska tillstånd.

 

Senast uppdaterad: 2022-02-17

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Manuskript