This page in English

Forskningsprojekt

Avancerad endovaskulär kärlkirurgi vid aortaaneurysm ? mortalitet, förekomst av komplikationer samt sökande efter biomarkörer för njur-, spinal- och gastrointestinal skada

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Kristofer Nilsson

Forskningsämne

Projektets målsättning är att retrospektivt och prospektivt studera postoperativ mortalitet och komplikationer samt dess riskfaktorer efter avancerad aortaaneurysmkirurgi. En ytterligare målsättning är att finna markörer i blod, urin, bukvätska och spinalvätska för akut skada av njurar, magtarmkanal och ryggmärg.

Finansiärer

  • Region Örebro län ALF
  • Region Örebro läns Forskningskommitté