This page in English

Forskningsprojekt

Experimentella och kliniska studier av magtarmkanalen vid nedsatt hjärtfunktion och vid hjärtkirurgi

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Kristofer Nilsson

Forskningsämne

Projektet syftar till att genom djurexperimentella och kliniska studier finna metoder att tidigt upptäcka, förhindra och begränsa skada av magtarmkanalen i samband med hjärtkirurgi och efterföljande intensivvård. Projektet innefattar fysiologiska, metabola och inflammatoriska mätmetoder samt biomarkörer i kroppsvätskor.

Samarbetspartners

  • Kjell Jansson, Örebro Läns Landsting